netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Wederzijds partnerschap met Europees netwerk EFL

vrij 18 nov 2016

Woningbouwcorporaties uit Engeland, Duitsland, Finland, Denemarken, België, Frankrijk, Schotland en Nederland zijn aangesloten bij de European Federation for Living (EFL). Met dit netwerk is Renda onlangs een wederzijds partnerschap aangegaan. In dit welkomstinterview met managing director Joost Nieuwenhuijzen alles over deze Europese partner

"Woningbouwcorporaties zijn de helft van ons netwerk. De andere helft bestaat uit netwerkpartners zoals Renda, commerciële bedrijven in de bouw, ict, architectuur en duurzaamheid en non-commercial associates als bijvoorbeeld universiteiten. Deze laatste hebben bijzondere betekenis, want ze brengen wetenschappelijke expertise in. Onze core business vergelijkbaar met Renda: kennisuitwisseling. EFL gaat nog een stap verder: de leden ontwikkelen samen projecten (zowel vastgoed- als conceptontwikkeling), instrumenten en vormen consortia voor Europese subsidies."

"Twee keer per jaar komen we bij elkaar voor een algemene ledenvergadering waarvoor alle leden en associates worden uitgenodigd. Elk jaar host een ander land de alv. De ledenvergadering valt altijd samen met een conferentie, waardoor je ongeveer 2,5 dagen in een stad bent. Dit jaar zaten we in Helsinki en in Berlijn.

"Leden kunnen via EFL een aanvraag doen om in een EU-subsidieprogramma terecht te komen. Dit zijn vaak woningcorporaties die een innovatie willen toepassen. Voorbeelden zijn circulaire economie, domotica voor ouderen en digitale woondiensten. Maar denk ook aan projectvoorstellen van leden. Binnen deze thema's loopt Nederland tegenwoordig op veel fronten voorop. Heel lang was Duitsland koploper op het gebied van energiezuinige woningbouw. Het passsiefhuis, het pronkstuk in Duitsland en Oostenrijk, kwam in Nederland nooit echt van de grond. De woning of het bedrijfspand kent optimale isolatie, waardoor gratis passieve energie het hele pand kan verwarmen. Het passiefhuis was hét voorbeeld van energiezuinig bouwen, tot plotseling de subsidiekraan werd dichtgedraaid en het proces stagneerde. Toch hebben we hier veel van geleerd, ook Nederland. Nu hebben wij de Energiesprong. Daar wordt vooral door Engeland en Frankrijk nauwlettend naar gekeken en in pilotprojecten toegepast.

Nederland voorop

"Ook als het gaat om de asielkwestie, loopt Nederland in mijn ogen voorop. Als ik de situatie vergelijk met EFL-deelnemende landen dan. In Scandinavië bannen ze asielzoekers het liefst uit het straatbeeld. Dat doet Amsterdam veel beter. Daar wordt veel meer gedaan aan integratie. Families krijgen bijvoorbeeld een buddyfamilie die ze van alles kan leren. Focus je op werkgelegenheid, dan doet Duitsland het heel slim. Zo krijgen corporaties asielzoekers toegewezen voor een interne bedrijfsopleiding. Zij krijgen vervolgens een baan aangeboden. Medewerkers van bijvoorbeeld Berlijnse corporaties verwachten dat ook van hun directie. Wij hebben minder de neiging een tegenprestatie te vragen en anders dan in het Duitse bedrijfsleven, worden statushouders niet makkelijk naar werk geleid. Toch kunnen veel landen best een voorbeeld aan ons nemen waar het de integratie in woonwijken aangaat.

"Natuurlijk zijn er ook gebieden waarop wij van andere landen kunnen leren. Zweden en Finland zijn druk met allerlei IT-mogelijkheden. Scandinavië in zijn geheel is innovatiever als het gaat om ouderenhuisvesting. Laatst bezocht ik een nieuwbouw multi-generatie project in Helsinki. Op de begane grond was een sporthal gecreëerd, een serviceproject, een witte fietsenplan, ruimtes voor ondernemers, snelle wifi? Samenwonen en -leven staat er centraal. Er is een binnenterrein en er zijn verschillende ontmoetingsplekken. Ouderen passen bijvoorbeeld op de kinderen van flatgenoten. Dit allemaal met het idee dat ze betrokken moeten blijven bij de samenleving en niet moeten wegkwijnen in een kamertje.

"Dit zijn mooie projecten, waar we allemaal van kunnen leren. EFL hield begin 2016 met vijf Europese universiteiten een ontwerpcompetitie waarin de visie op wonen voor en de woonomgeving van ouderen in de toekomst centraal stond. Er waren circa 30 inzendingen. De winnaar kreeg een geldprijs. Dit zijn inspirerende zaken. Hoe zie jij jezelf wonen in de toekomst?

"Naast toegang tot Europese subsidieprogramma's en kennisuitwisseling organiseert EFL ook inhoudelijke werkgroepen. Medewerkers van onze leden zijn hierbij aanwezig, maar ook experts. Thema's zijn leefbaarheidsontwikkeling in wijken, huurdersparticipatie in de praktijk en bijvoorbeeld  financieringssystemen in landen voor corporaties.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren