Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Colofon

Colofon

Colofon Renda

Het renovatievak vernieuwt. Renda is een multimediaal netwerk dat beoogt sneller, duurzamer en vooral slimmer renoveren in Nederland te bevorderen door vakgenoten kennis te laten delen. Renda stelt zich tot doel alle relevante kennis over aanpak van de bestaande bouw te verzamelen en in diverse vormen beschikbaar te stellen aan het renovatievak. Dat doen we online, in print, met webtv en op netwerkbijeenkomsten.

 

Het kennisnetwerk organiseert bijeenkomsten als Rendakaffee, Renda on Tour en Renda Proeflokaal. Wekelijks worden artikelen online gepubliceerd en in print verschijnt 4x per jaar Renda-magazine. Bij Renda hoort ook een wekelijkse nieuwsbrief.

 

Renda, kennisnetwerk bestaande bouw, is onderdeel van Aeneas Media bv.

 

Hoofdredacteur
Jan Baarends

 

Community manager
Elleke van de Westeringh
e.vandewesteringh@aeneas.nl
073-2051029

 

Content Manager 
Dionne Verstegen
d.verstegen@aeneas.nl
073-2051024

 

Externe vakredactie
Haico van Nunen
Ad Straub
Wikke Peters

 

 

Media-advies
Leo Nijs
l.nijs@aeneas.nl
073-2051010

 

Vragen over het lidmaatschap
klantenservice@aeneas.nl
073-2051010

 

Ontwerp
Twin Media bv, Culemborg
www.twinmediabv.nl

 

Vormgever
Twin Media bv, Culemborg
www.twinmediabv.nl

 

Overname artikelen
Overname van artikelen en illustraties alleen na schriftelijke toestemming. Artikelen zijn ook beschikbaar als pdf. Voor deze service vragen wij een vergoeding van 150 euro per artikel.

 

Publicatievoorwaarden
Het verlenen van toestemming tot publicatie in Renda houdt in het aanvaarden van de algemene publicatievoorwaarden van de uitgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Eventuele algemene leveringsvoorwaarden van de auteur zijn niet van toepassing, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De algemene publicatievoorwaarden van de uitgever worden verondersteld genoegzaam bij de auteur bekend te zijn. Zij worden op aanvraag ter beschikking gesteld.

 

Hoewel de grootst mogelijke zorg wordt besteed aan de inhoud van het blad, zijn redactie en uitgever van Renda niet aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard ook, die het gevolg zijn van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie in deze uitgave.

 

Niet altijd kunnen rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal worden achterhaald. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met de uitgever.

 

Renda, kennisnetwerk sociale woningbouw, wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen, e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of inkoopvoorwaarden. Deze liggen bij de redactie ter inzage en zijn op te vragen.

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren