Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Bouwen aan de toekomst!

16 april 2024

Terwijl ik dit hoofredactioneel schrijf is de (in)formatie van het nieuwe kabinet al 100 dagen gaande, maar er lijkt voorlopig nog geen doorbraak te komen die leidt tot een nieuwe regering. Een nieuwe regering die zal moeten komen met een duidelijke visie over de toekomst van Nederland. Hierin spelen vele grote thema's een rol zoals de onrust in de wereld, de klimaatproblematiek en de gevolgen hiervan, maar ook thema's als grondstoffen schaarste en uitputting van de aarde. Dit zijn allemaal thema's die globaal spelen, maar die Nederland ook zeker raken.

Meer specifiek voor ons land speelt ook de huisvestingsproblematiek een grote rol. Van het nieuwe kabinet wordt verwacht dat zij met een heldere visie én concrete maatregelen komen om het nijpende tekort aan (betaalbare) woningen op te lossen. Volgens de laatste prognoses zal het woningtekort in Nederland in 2025 oplopen naar 400.000 woningen. Om het huidige én toekomstige tekort te kunnen opvangen moeten er, tot 2030, jaarlijks 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Verwachtingen van het EIB geven echter aan dat zelfs 70.000 woningen per jaar realiseren waarschijnlijk al aan optimistisch is. De oorzaken hiervan liggen onder andere in de gestegen kosten voor bouwmaterialen en de gestegen loonkosten, maar zeker ook in de schaarste aan bouwlocaties en de bijbehorende stikstofproblematiek.

Bestaande woningvoorraad

De “kernopdracht” van de Renda partners, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, is het toekomstbestendig maken van de huidige woningvoorraad. Hoe belangrijk de bestaande woningvoorraad is blijkt uit gegevens van het CBS. De totale woningvoorraad bedroeg in 2023 in Nederland ruim 8.1 miljoen woningen. Van deze voorraad is bijna 85% gebouwd vóór het jaar 2000.

Vaak zijn deze woningen, vanuit het verleden, gebaseerd op huishoudens met een grootte van meerdere personen. Echter de demografische ontwikkelingen laten zien dat er in Nederland in 2023 ruim 3.3 miljoen particuliere eenpersoonshuishoudens zijn (bron CBS). Dit vraagt iets van onze bestaande woning- en gebouwenvoorraad. Koppel dit aan de vraagstukken die er zijn met betrekking tot de energietransitie, het toepassen van duurzame materialen, de klimaatadaptatie (waterbuffering en hitteproblematiek) CO2- en stikstofreductie en de schaarste aan bouwlocaties en je hebt alle ingrediënten bij elkaar voor een complexe uitdaging.

Het blijkt dat er heel veel mogelijk is in 100 dagen.

Nieuwe manier van samenwerken

Deze uitgave van Renda heeft als overkoepelend thema: Bouwen aan de toekomst! Verschillende Renda partners geven in dit nummer een toelichting op hun vernieuwende wijze van samenwerken bij het verduurzamen en renoveren van bestaande gebouwen en woningen.

Een fraai voorbeeld hiervan is het optoppen van Aquarius, een tweetal flats van woningcorporatie Eigen Haard door Era Contour. Dit project laat zien dat alle, in de vorige alinea beschreven vraagstukken, op een innovatieve wijze worden aangepakt en opgelost binnen een bestaand complex. Dit alles is het resultaat van een intensieve samenwerking en heldere communicatie.

Communicatie = key

Samenwerken én communicatie zijn sowieso de sleutelwoorden in alle artikelen in deze Renda uitgave. Heldere communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook tussen opdrachtnemer en de ketenpartners. Maar bovenal blijkt een duidelijke vorm van communiceren met de bewoners én gebruikers van woningen en gebouwen dé sleutel tot een succesvol project, zo blijkt onder meer uit het artikel van woningcorporatie Leystromen, Coen Hagendoorn én Cobee.

Als dat allemaal op orde is dan blijkt dat er heel veel mogelijk is in 100 dagen, zo bewijzen onze Renda partners. Hopelijk lukt het onze (in)formerende politici, door middel van heldere en open communicatie ook om tot een succesvol “formatie-project” te komen. We hebben hun toekomstvisie hard nodig om succesvol te “bouwen aan de toekomst”.

Jan Baarends
Hoofdredacteur

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren