netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Op natuurlijke wijze zorgen voor een comfortabel binnenklimaat

di 20 nov 2018

Rob Kuijstermans is Business Unit Manager Woningbouw bij OC Autarkis, gespecialiseerd in energiebesparende PCM-oplossingen. Namens OC Autarkis beantwoordt hij de vragen van het welkomstinterview.

1. Wat is OC Autarkis voor bedrijf?

OC Autarkis richt zich al meer dan een decennium op het ontwikkelen, produceren en leveren van innovatieve en energiebesparende oplossingen door de toepassing van PCM (Phase Change Materials, ofwel faseovergangsmateriaal). Met de kennis en ervaring van afgelopen jaren zijn diverse PCM-oplossingen ontwikkeld die een positieve bijdrage leveren aan innovatie in en verduurzaming van de woningvoorraad.

OC Autarkis is onderdeel van Orange Climate en levert samen met haar zusterbedrijven ook PCM-oplossingen voor de utiliteit en datacenters. De zusterbedrijven zijn tevens gespecialiseerd in luchtbehandeling en luchtverdeelapparatuur en kunnen met deze kennis ieder project voorzien van de juiste klimaatbeheersing.

Wat is PCM precies?
PCM staat voor Phase Change Materials en is een faseovergangsmateriaal. Dit zijn materialen waarvan de faseverandering (van vast naar vloeibaar en van vloeibaar naar vast) wordt gebruikt om warmte op te slaan en af te geven. Kortom: in PCM’s wordt warmte opgeslagen voor later gebruik in een cycli van 24 uur. De PCM’s die wij gebruiken zijn op basis van een water-zout oplossing en daardoor volledig natuurlijk.

Het principe van faseovergangsmaterialen werkt als volgt:

  • Het materiaal wordt door een specifieke menging van zouten ‘geprogrammeerd’ op de gewenste temperatuur (bijvoorbeeld 21°C).
  • Door warmte op te nemen smelt het materiaal op deze temperatuur. Tijdens het smelten absorbeert het materiaal grote hoeveelheden warmte uit de omgeving. De omgeving wordt hierdoor koeler.
  • Zodra de temperatuur van de buitenlucht zakt onder de ‘geprogrammeerde’ temperatuur, stolt het materiaal weer en komt de warmte vrij in de omgeving. De omgeving warmt weer op (of ventilatie wordt toegepast om de warmte weg te werken).
  • Door de PCM’s in bufferpanelen op te slaan kan de ‘latente warmte of koude’ uit de omgeving op een later moment worden gebruikt. Bijvoorbeeld in de vloer, waar warmte uit de lagetemperatuur vloerverwarming bewaart kan worden om later toe te passen. 

Door PCM in een gebouw toe te passen, wordt een gelijkmatige temperatuur gerealiseerd die zorgt voor een comfortabel leefklimaat, passend bij het bioritme van de mens. De oplossingen van OC Autarkis bieden diverse mogelijkheden om PCM toe te passen, zowel in nieuwbouw als bij renovaties. Al onze producten maken gebruik van de mogelijkheid om energie op te slaan in de thermische accu om gegarandeerd vermogen en energie te besparen. De thermische batterij wordt op- en ontladen door de natuurlijke temperatuurverschillen tussen de dag- en nacht cyclus. Hiermee kan enorm bespaart worden op het vermogen om te koelen en te verwarmen.

2. Welke van de Renda-thema's vinden jullie het belangrijkst en waarom?

Alle Renda-thema’s vinden wij belangrijk, maar wij leveren de grootste bijdrage aan betaalbaarheid, bewoners centraal en ketensamenwerking.

Betaalbaarheid
Door PCM toe te passen in de woning, wordt er op een natuurlijke wijze een comfortabel binnenklimaat geproduceerd. Het opgesteld vermogen om te verwarmen wordt gehalveerd, er zijn kleinere technische installaties nodig en het energieverbruik wordt drastisch verlaagd. Hiermee wordt niet alleen de betaalbaarheid van het realiseren van een woning vergroot, maar ook de betaalbaarheid voor de uiteindelijke bewoner, doordat de uiteindelijke energievraag enorm klein is.

We vinden het pijnlijk om te zien dat er in de markt grote investeringen nodig zijn om duurzame woningen te realiseren, waarbij door de bijkomende hoge kosten vaak concessies worden gedaan op het uiteindelijke comfort van de bewoner. Door PCM toe te passen, is dit namelijk niet nodig.

Bewoners centraal
Het comfort van de bewoner staat voor ons centraal. Dit bereiken we door bewoners niet te confronteren met extra technische installaties. PCM in de woning toepassen in combinatie met lage temperatuur vloerverwarming, een kleine warmteboiler en PV-panelen levert een overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken systeem op. En het binnenklimaat van de bewoner wordt gelijkgezet met zijn natuurlijke bioritme, wat een grote behaaglijkheid met zich mee brengt.

Ketensamenwerking en componentenrenovatie
De woningmarkt (en de bouwbranche die daarbij hoort) staat over het algemeen redelijk afwachtend tegenover innovaties en nieuwe technieken. Hierdoor worden er minder grote verbeterstappen gezet dan in andere markten. Gelukkig is Renda een van de actieve spelers die hier verandering in brengt en werken wij, net als andere Renda leden, actief aan een betere samenwerking en kennisdeling.

Zo ook de kennis betreffende de innovatie PCM. Een natuurlijk materiaal gebaseerd op eeuwenoude kennis: massa zorgt voor een constant binnenklimaat. Omdat wij al meer dan 10 jaar bezig zijn met ontwikkelen, produceren en verbeteren van PCM, hebben wij al een flinke groeicurve doorgemaakt. Want, alle fouten die we hebben gemaakt, zijn mooie leermomenten geweest. Deze kennis delen wij graag met onze Renda partners.

De markt vraagt ook steeds meer om circulaire toepassingen. Daar hebben wij uiteraard in de ontwikkeling van onze producten rekening gehouden. Ons product PAST volledig binnen de Cradle-2-Cradle gedachte past en samen met andere circulaire voorlopers nemen wij op dit moment de volgende stappen in het circulair aanbieden van PCM-oplossingen.

3. Hoe helpen jullie de sector vooruit?

We brengen de sector een eenvoudige, betaalbare oplossing voor het verhogen van het wooncomfort van de bewoner. Dit gaat hand in hand met het verhogen van de verkoopbaarheid van woningen en het betaalbaar houden van de sociale sector. Daarnaast helpen we het bestaande vastgoed eenvoudig te verduurzamen en met de juiste combinaties (en de kennis van andere Renda partners) kunnen we de sector sneller naar gasloos wonen brengen.

4. Wat is jullie toekomstvisie voor de bestaande bouw? Wat moet de sector beter doen?

Zoals eerder gezegd vinden wij de huidige bouwsector nogal conservatief. We hopen dat de sector meer open gaat staan voor innovaties, zodat we sneller verbeterslagen kunnen maken. Naast het toepassen van innovaties vinden wij het focussen op de lange termijn (en dan bedoelen we niet de gestelde ‘toekomsteisen’ van de overheid) cruciaal voor een goede toekomst. Doelen vooruitstrevend stellen en nú de juiste keuzes maken om in 2050 zelfvoorzienend te zijn. Je kan maar één keer investeren en door dit verstandig te doen, willen we helpen om in de bestaande bouw, daar waar de infrastructuur geschikt is, de woningen van het gas af te brengen.

De bestaande bouw moet eerst proberen de warmtevraag te beperken, onder andere door de schil te isoleren, en dat samenvoegen met innovatieve installatietechniek. Samenwerken over de gehele keten en kijken naar de best passende oplossing voor de eindgebruiker, in plaats van blind staren op eigen belangen, zal de sector verder helpen.

5. Wat wil je zelf nog kwijt?

Ik daag de Renda partners uit om samen met mij te sparren over nieuwe concepten waarvan de uiteindelijke bewoner de vruchten plukt. Hoe kunnen wij samen de verbeterslag maken? Neem gerust contact met mij op!

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren