Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Columns

Ontwikkeling van Component Renovatie

Wie tien jaar geleden riep dat renoveren de oplossing zou zijn voor duurzaam en betaalbaar verbeteren van de bestaande woningvoorraad kon rekenen op flinke tegenwind. Maar langzaam is de wind gaan draaien en lijkt deze nu vol in de zeilen te blazen. Met grote (energie)sprongen verandert de praktijk van het onderhouden van de bestaande woningvoorraad in een praktijk waarbij chirurgisch en innovatief kwaliteit wordt aangebracht.

Renovatie is uitgegroeid van losse noodzakelijke onderhoudsmaatregelen, via een gebundelde planmatige aanpak naar een praktijk waarin de verbetering van de woning wordt beschouwd. Het niveau waarop dit plaatsvindt varieert. In de afgelopen jaren zagen we benaderingen waarin conserveren (gericht op het behoud), renoveren (gericht op het verbeteren) en transformeren (gericht op het veranderen) in wisselende hoeveelheden voorkwamen. Naar gelang de portemonnee (en de ambitie) koos men een van de richtingen.

Verduurzaming betaalbaar maken

Maar die ambitie heeft de laatste jaren ook een verandering ondergaan. Als we alleen al kijken naar de energieambitie, dan werd vijf jaar geleden ‘gemiddeld label B’ nog als een uitdaging gezien door velen. Nu is het heel normaal om in ieder geval de optie voor energieneutraal of nul-op-de-meter mee te nemen. Of zelfs als vertrekpunt te nemen.

Maar dan komt de vraag hoe je dat voor elkaar moet krijgen. Er zijn namelijk maar weinig woningen waarbij én een grote onderhoudsvraag én een hoge ambitie van de eigenaar hand in hand gaan. En als dat al voorkomt, dan vormt de portemonnee nog best wel een struikelblok. Dat is echter niet alleen iets van deze tijd. Betaalbaarheid is altijd de rode draad geweest binnen het wonen.  Dat was in 1990 al de opgave. We zijn toen bezig geweest met de verbeterde keuken. Het vraagstuk om keuken en installatie samen te voegen in één component, zodat hoge kwaliteit geleverd kon worden in een efficiënt proces zodat de oplossing meer betaalbaar werd dan de toen geldende praktijk. In navolging van die oplossing hebben we ook een component badkamer ontwikkeld. Toen in 7 dagen (een hele prestatie, want de geldende norm was 15 dagen). We zien dat de vraagstukken van toen nog steeds actueel zijn. Al maken we vandaag de dag een badkamer in 1 dag. Stap voor stap worden de resultaten van verdere innovatie meer zichtbaar.

Renoveren in componenten

De gedachte om een woning in delen te knippen heeft ons niet los gelaten. Bij BouwhulpGroep hebben we dat verder uitgewerkt, en in 2007 ook over gepubliceerd onder de noemer Component Renovatie. Wij waren ervan overtuigd dat met componenten een passend antwoord gegeven kon worden op die delen van een gebouw waar het nodig was, op het juiste tijdstip, en waarbij keuze geboden kon worden. Dat was een gedachte waar toen niet iedereen in mee kon gaan. Zeker als de ambitie op energieneutraal lag, of nog verder, kon dit volgens velen enkel met een volledige aanpak plaatsvinden. Echter met Component Renovatie kun je nog steeds naar energieneutraal; je knipt alleen de route er naartoe in delen en gaat stap voor stap renoveren.

Het leuke is dat ondertussen stap voor stap renoveren door veel meer partijen wordt omarmd. Het maakt de opgave immers kleiner en het toepassingsgebied groter. Twee aspecten die van belang zijn voor opschaling van duurzame renovatie in totaliteit, maar vooral als we kijken naar de particuliere markt van eigenaarbewoners.

Als je even stilstaat is het goed om te zien wat we bereikt hebben met deze keuze. Component Renovatie heeft dit jaar daadwerkelijk handen en voeten gekregen. De eerste 50 woningen (met meer dan 100 componenten) zijn gerealiseerd of in uitvoering. Het heeft ons duidelijk gemaakt dat we op de goede koers zijn. En zoals bij de innovatie van de keuken en badkamer staan we hier niet alleen. Het aanbod van daken, gevels en installatie begint langzaam zichtbaar te worden op de markt. Met dit succes is het misschien tijd voor de volgende innovatiestap: de bewoners aan de knoppen van dit nieuwe aanbod!

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren