netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Omgaan met psychische kwetsbaarheid

di 13 nov 2018

Hoe ga je om met huurders met psychiatrische problemen? Collin Hoefnagel van RIBW is ervaringsdeskundige en één dag in de week in dienst van WonenBreburg. Hij helpt medewerkers van de corporatie om te gaan met huurders die agressie tonen. Hoe reageer je dan? Wat doe je wel en wat doe je juist niet? Tijdens de deelsessie deelde Collin zijn ervaringen met de deelnemers.

Collin Hoefnagels werd in zijn deelsessie begeleid door Roy Stevens, senior adviseur van de woningcorporatie. Die benadrukte aan het begin van de sessie het belang van de begeleiding van Collin. “Het grappige is dat veel medewerkers van woningcorporaties onbewust het goede doen”, zegt hij daar zelf over. Het gaat echter ook wel eens mis. Bijvoorbeeld als een huurder overlast veroorzaakt, een huurachterstand heeft en de deur niet opendoet. “Probeer je te verplaatsen in de leefwereld van die bewoner. Die is met hele andere zaken bezig. Ga niet nog harder kloppen, nog vaker aanbellen. Dat helpt niet. Probeer creatieve oplossingen te bedenken. Zoek contact met iemand in de buurt, misschien een postbode of een frietboer. Of kijk of je op een andere manier wel binnenkomt. In sommige wijken wordt er op de deurbel niet gereageerd. Dat zijn vaak instanties. Dus klop je aan, net zoals de buurtbewoners dat doen. Maar vooral: als iemand agressief is: luister naar wat er gezegd wordt! Als iemand met zijn lichaamstaal intimiderend overkomt, is dat vaak een reactie uit zelfverdediging. Probeer dat los te zien van wat die persoon zegt.”

Functioneren met een psychische kwetsbaarheid

Collin spreekt uit ervaring. Hij heeft zelf ook te kampen gehad met psychische kwetsbaarheid en mensen die niet wisten hoe ze daar vervolgens mee om moesten gaan. “Een psychische kwetsbaarheid wil overigens niet zeggen dat je niet kunt functioneren in de maatschappij”, zegt Collin. Als voorbeeld laat hij het profiel van een gezin zien, waarin de vader onder meer te kampen heeft met chronische depressie en de moeder en twee dochters gediagnostiseerd zijn met autisme. Wanneer Collin de deelnemers vraagt naar hun gedachten hierbij, volgens uitspraken als ‘totale chaos’ en ‘complex gezin’. Even later confronteer Collin de deelnemers met het feit dat het om zijn eigen gezin gaat en hij kan de deelnemers geruststellen. “Het gaat helemaal prima met ons. Gelukkig maar, want één op de vier mensen heeft een psychische kwetsbaarheid en – over het algemeen – functioneren die prima.” Roy Stevens vult aan dat Collin bij hem ooit dezelfde truc uithaalde. “Ik schrok van mijn eigen voordelen”, geeft Roy Stevens aan. “Je bent toch geneigd te denken dat een dergelijk gezin met de nodige problemen kampt.” Hoefnagels neemt het de deelnemers niet kwalijk. “Een vooroordeel hebben, is helemaal niet erg. Als je maar in staat bent het los te laten.”

Meer weten over de rol van Collin Hoefnagels en ervaringsdeskundigheid in de wijk? RIBW Brabant plaatste een film op haar eigen website over ervaringsdeskundigheid in de wijk.

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Kom je ook naar de Dag van de Bewoner?

Dompel je op 14 november  onder in de wereld van bewonerscommunicatie aan de hand van inspirerende voorbeeldcases en discussies met medevakgenoten.

Bekijk het programma

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren