Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Corporaties verbeteren energielabel vaakst door buitenisolatie

Binnenisolatie vooral door stedelijke corporaties 16 juli 2009

In 2009 heeft negen op de tien corporatiewoningen een energielabel. Ruim eenderde (36%) van de corporaties is van plan de energielabels van hun woningvoorraad te verbeteren door middel van buitenisolatie. Het aanbrengen van een CV- of HR-ketel is met 35% een bijna net zo populaire maatregel. Dit blijkt uit de Corporatie Bouwplannen Scan 2009 van BouwKennis.

- Tweederde corporaties heeft verbeteringsplannen energielabel

- Negen op tien corporatiewoningen bezit in 2009 energielabel

- Helft corporaties zonder energielabel neemt er geen als verplichting uitblijft

Bijna twee op de drie corporaties die woningen met een energielabel bezitten, heeft plannen om de energiezuinigheid te verbeteren om zo een hoger energielabel te verkrijgen. Verder heeft 19% voorlopig nog geen plannen en 17% weet het niet of heeft geen mening. Van de corporaties die wel plannen ter verbetering van het energielabel hebben, pakt 36% dit aan door middel van buitenisolatie. Een andere veelgeplande woningaanpassing is het plaatsten van een CV- of HR-ketel.

Dit geeft 35% van de corporaties aan te gaan doen. Andere populaire maatregelen zijn binnenisolatie (31%) en het aanbrengen van dubbel glas (27%). Vooral stedelijke corporaties geven relatief vaak aan plannen hebben om de binnenisolatie aan te pakken ter verbetering van het energielabel. Dat aandeel komt uit op 35%. Zeker de kleine niet-stedelijke corporaties zijn aanmerkelijk minder vaak (27%) van plan om de binnenisolatie te verbeteren. Onder de grotere niet stedelijke corporaties is dat aandeel 32%.

Verbeteringen van het energielabel worden vaak gedaan in een combinatie van bouwkundige en installatietechnische aanpassingen. Bijna driekwart van de corporaties is namelijk in enige tot zeer grote mate geïnteresseerd in zo’n een totaalconcept van diensten en producten door fabrikanten.

Meeste energielabels bij stedelijke corporaties

Het energielabel is ondanks de slepende discussie rondom de betrouwbaarheid ervan wijdverbreid onder corporatiewoningen. In 2009 bezit ruim 90% van het totale Nederlandse corporatiewoningbestand een energielabel, oftewel 2.208.292 woningen. Opvallend zijn daarbij de regionale verschillen: van stedelijke corporaties is 95% van de woningen voorzien van een energielabel en bij kleine niet-stedelijke corporaties is dat net geen 80%. BouwKennis verwacht dat in 2011 vrijwel alle woningen van stedelijke corporaties voorzien zijn van een energielabel, terwijl de kleine niet-stedelijke corporaties nog steeds achterblijven (87%). Dat maakt het totale aandeel corporatiewoningen met een energielabel in 2011 ruim 95%, in aantallen uitgedrukt 2.276.561.

Geen label zonder verplichting

In totaal heeft circa 10% van de corporatiewoningen geen energielabel. Momenteel is dat ook niet verplicht. Meer dan de helft van de corporaties die in 2009 nog geen woningen met een energielabel in hun bezit hebben, is ook niet van plan om hiervoor een aanvraag te doen zolang een verplichting uitblijft.

Corporatie Bouwplannen Scan

De woningcorporatie van nu speelt een belangrijke rol binnen de bouwketen. Veel ogen uit de markt, maar ook uit de politiek zijn gericht op de corporaties. Zij worden steeds vaker gezien als de kurk waarop de woningmarkt drijft. Zo neemt niet alleen de druk op corporaties toe om zich meer met koopwoningen bezig te houden, maar ook worden zij aan de sociale woningbouwtaak vastgehouden.

Woningcorporaties hebben in hun woningbouw- en renovatieplannen met andere facetten te maken dan andere ontwikkelaars. Hoe gaan corporaties om met actuele thema's zoals duurzaamheid, MVO en probleemwijken? Antwoord op deze vragen en andere need-to-know informatie vindt u in de BouwKennis Corporatie Bouwplannen Scan.

Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over dit rapport, neem contact op met Maurice van Dijk op 010-2066996 of vandijk@bouwkennis.nl.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. De producten van BouwKennis ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Voor meer informatie over BouwKennis of om u in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief, kijk op www.bouwkennis.nl.

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.
Ga je mee op First Date?

Laat je verleiden!
Kom naar onze First Date op:
3 feb 15.30u.

Gratis webinar

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren