netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Nieuwe beoordelingsrichtlijn voor de MPG

do 20 dec 2018

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet er een correcte milieuprestatie-berekening aangeleverd worden. Veel ingediende berekeningen blijken nu niet aan de eisen te voldoen. En het is jammer wanneer daardoor de berekening, en daarmee mogelijk de vergunning, afgewezen zou worden. Donderdag 13 werd tijdens het symposium 'Succesvol werken met de MPG' een nieuwe beoordelingsrichtlijn gepresenteerd, die houvast geeft.

De beoordelingsrichtlijn (BRL K11005) is binnenkort te vinden op de website van KIWA. Renda partner W/E adviseurs speelde een actieve rol bij de totstandkoming van deze richtlijn. Een handige checklist voor de toetsing en handhaving van de MPG is te downloaden vanaf de website van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht.

Duurzame bouwcultuur

De duurzaamheidsindicator MPG is een belangrijke katalysator in het transitieproces naar een duurzame, circulaire bouwcultuur. Tijdens het symposium was Wico Ankersmit van Vereniging Bouw- en Woningtoezicht optimistisch gestemd over de toekomst van de Milieuprestatie Gebouwen. De MPG is er sinds 2013, en sinds dit jaar is er een prestatie-eis aan gekoppeld. Jos Verlinden (team circulaire bouweconomie bij het ministerie van BZK) gaf aan dat de rijksoverheid start met de volgende fase van het Rijksbrede programma circulaire economie, namelijk de implementatie in de praktijk.  Daarnaast is het nodig dat er onder opdrachtgevers en bouwers meer draagvlak ontstaat voor duurzaam bouwen. “Het zou een intrinsieke wens moeten zijn.”

Spanningsveld tussen EPC en MPG?

Dirk Breedveld van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) constateerde dat verduurzaming ook een toename van materiaalgebruik met zich meebrengt. “De EPC gaat over energie in de gebruiksfase, en de MPG om de milieubelasting van materialen in gebouwen. Om energiezuiniger te worden heb je steeds meer materialen nodig. Denk aan zonnepanelen of warmtepompen. Je moet dus op alle vlakken scherp zijn.”

De eerder ontwikkelde DPG (DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen) anticipeert op deze behoefte. Deze DPG op haar beurt  is onderdeel van de recent ontwikkelde en in de praktijk ingezette CPG (CirculariteitsPrestatie Gebouwen).

Toets-klare berekeningen

Ruud van Vliet, senior adviseur van stichting W/E adviseurs, ging in op de vraag wat er nodig is voor een milieuprestatieberekening die de toets bij de omgevingsvergunning verantwoord en soepel doorstaat. Van Vliet schetste het MPG-systeem, inclusief de nationale milieudatabase. Ook ging hij in op gevalideerde rekentools en de informatie die nodig zijn voor de berekening.
 

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren