Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Limburgse corporaties gaan gezamenlijk voor circulariteit

24 februari 2022

Duurzaam bouwen betekent samenwerken en kennisdelen. Daarom hebben de acht Limburgse corporaties HEEMwonen, Wonen Limburg, Weller, Wonen Zuid, Servatius, ZOwonen, Nester en Maasvallei de handen ineengeslagen voor een innovatief circulair traject, samen met stadsregio Parkstad Limburg, de Provincie Limburg, W/E adviseurs en adviesbureau PVM. Samen gaan ze kijken hoe ze het begrip circulariteit concreet en toepasbaar kunnen maken voor de praktijk van de corporaties.

De eerste twee bijeenkomsten met de C8 (de Limburgse corporaties HEEMwonen, Wonen Limburg, Weller, Wonen Zuid, Servatius, ZOwonen, Nester en Maasvallei) hebben plaatsgevonden. Graag geven wij jullie inzicht in de processtappen die zijn genomen.

Verduurzamingsstuur

Tijdens zes bijeenkomsten zoomen de partijen in op de stappen die nodig zijn om tot een circulaire corporatie te komen. Elke sessie wordt één van de stappen uit het verduurzamingsstuur behandeld:

  1. Definieer
  2. Analyseer
  3. Ambieer
  4. Simuleer
  5. Implementeer
  6. Evalueer

De eerste bijeenkomst was gericht op het afbakenen van het begrip circulariteit. W/E adviseur Marijn Emanuel gaf de betrokkenen een introductie tot het onderwerp. Waarom willen we eigenlijk een circulaire corporatie? Marijn vertelde over het belang van circulariteit voor de bescherming van het milieu, grondstoffen en de bestaande waarde. Hij nodigde de corporaties uit om te reageren op een aantal stellingen, zoals ‘Moet er direct financiële meerwaarde volgen uit circulair bouwen of kan dit ook op langere termijn het resultaat zijn?’. De stellingen leidden bij de aanwezigen tot interessante inzichten en reacties. Een conclusie was onder meer dat je circulariteit het beste als collectief op kunt pakken om zo uiteindelijk een geluid af te geven aan marktpartijen en landelijke beleidsmakers. Tijdens de tweede sessie nam Ron van Wijk, verbonden aan de Vastgoed Business School, de partijen mee in de achtergronden omtrent duurzame ontwikkeling en de noodzaak van een meer circulaire benadering.

In de volgende sessies werd voortborduurd op bestaande kennis en initiatieven binnen de corporatiewereld. Zo wordt stap voor stap inzichtelijk wat dit thema betekent voor de uitvoering van hun primaire processen (onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw en bedrijfsvoering).

W/E adviseurs richt zich op het proces nieuwbouw. Ze gaan voor een nieuwbouwproject drie materiaalvarianten met elkaar vergelijken op CO2-emissies en schaduwkosten (milieu-impact). Daarna focussen ze zich op een gebouwcomponent (bijv. dak of gevel) en gaan ze onderzoeken of er voor die component circulaire alternatieven zijn. Dit wordt enerzijds vertaald naar een praktisch bruikbare alternatieve materialenlijst en anderzijds naar een set criteria om de circulaire alternatieven uit te vragen (input voor het PVE).

Na elke fase wordt gezamenlijk vastgesteld of de corporaties verder kunnen met de kennis die ze hebben opgedaan. Zo kunnen ze het thema ‘circulariteit’ straks op een pragmatische manier verder vormgeven. Met als uiteindelijk doel de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Limburg te versnellen.

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren