Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Columns

Renoveren is puzzelen

Haico van Nunen
De huidige renovatieopgave wordt gekenmerkt door een zeer breed werkterrein. Binnen een project moeten de juiste afwegingen gemaakt worden om tot het gewenste eindresultaat te komen. Soms is het gewenste eindresultaat bekend, maar steeds vaker is bij de opdrachtgever (nog) niet exact bekend wat de ingreep moet leveren. Bij renovatie is het belangrijk om inzichtelijk te maken welke kwaliteiten er mogelijk zijn en welke inspanningen (financieel maar ook fysiek) nodig zijn om dit resultaat te bereiken. De renovatieopgave ligt verscholen in het verzamelen van de puzzelstukjes (kwaliteitsaspecten), om vervolgens uit een palet van oplossingen te kiezen en dit (samen met anderen) te realiseren.

Het naar tevredenheid uitvoeren van een renovatie vergt kennis van de bestaande bouw. Deze kennis is verdeeld over verschillende puzzelstukjes, zoals stedenbouw en architectuur, woonkwaliteit, bouwtechniek en uitvoeringsproces. Maar ook investeringskosten, doelgroep en huur zijn losse puzzelstukjes. Al deze stukjes samen vormen de inhoud van de opgave. Daar komt bij dat het ene puzzelstukje groter kan zijn dan het andere, en toch moeten ze samen één afbeelding vormen.

Bij renovatie is het van belang deze kennis te vertalen naar een daadwerkelijke oplossing. Dit vraagt om een palet aan oplossingen, waarbij het enerzijds letterlijk gaat om het beeld, en anderzijds om de uitwerking van het plan in ruimtes, functies en detaillering. Dit kunnen vooraf uitgewerkte (deel)oplossingen zijn. Maar de gebruiker binnen de woning staat centraal en de uiteindelijke oplossing moet zo verbeeld worden dat het eindproduct hierop aansluit.

Bij de uitwerking van de plannen zal steeds vaker de samenwerking met anderen opgezocht worden. Het gaat er juist om dat alle beschikbare kennis gebruikt wordt. Denk hierbij onder meer aan consortia van aannemers, architecten en adviseurs, of innovaties waarbij componenten worden aangeboden door samenwerkende industrieën.

Om de brede renovatieopgave zorgvuldig te beantwoorden, is het nodig om alle aspecten (puzzelstukjes) te beschouwen. Het maken van deze afwegingen doe je op basis van (feiten)kennis gecombineerd met  ervaring. Feitenkennis is te verzamelen, ervaring moet opgebouwd worden. Eigenlijk door gewoon aan de slag te gaan. Maar dan wel door alle puzzelstukjes te benoemen en ze vervolgens voor die specifieke opgave op de juiste plek te leggen. Een hele uitdaging!

Adviseur BouwhulpGroep

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren