netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Met Staf naar Stef
Paul Terwisscha van Scheltinga
Paul Terwisscha van Scheltinga

do 3 april 2014

Naast alle aandacht voor de verhuurdersheffing en novelles, voltrekt zich nog een stille verandering. Een die van groot belang is voor de kwaliteitsverantwoordelijkheid van gebouwen.

Het Rijk is voornemens dit jaar het Bouwbesluit aan te passen, waardoor de vergunningverleningsplicht van lokale overheden vervalt. De volgende logische stap is om alle gebouwen, net als andere producten, te laten vallen onder het consumentenrecht. Daarmee komt terecht een einde aan de publieke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van bouwwerken. Deze komt volledig bij opdrachtgevers in de bouw te liggen en zij zullen zich in voorkomende gevallen niet meer kunnen verschuilen achter de brede rug van de overheid.

Als corporatieman juich ik deze ontwikkeling van harte toe. De corporatie sluit een contract met een gebruiker. In analogie met ‘normale’ producten mag de klant verwachten dat de verhuurder borg staat voor een goede kwaliteit van de woning. De corporatie is het ‘merk’. Kwaliteitssysteem, leveranciersmanagement en procesbeheersing in de gehele keten staan optimaal ten dienste van een goed betaalbaar product voor een tevreden klant.

Op dinsdag 3 maart was ik, ondanks dat het carnavalsdinsdag was, toch op tijd om samen met Staf Depla, wethouder gemeente Eindhoven, samen te reizen naar Den Haag. We hadden een gesprek met Stef Blok. Op de agenda: ontslakken (lokale deregulering) en kwaliteitsborging. Woonbedrijf en gemeente Eindhoven hebben namelijk het voornemen de kwaliteitsborging van huurwoningen van Woonbedrijf volledig bij de corporatie te leggen. Voor eenvoudige projecten wordt, binnen kaders, ook de ruimtelijke inpassing aan de corporatie overgedragen.

De minister reageerde positief op dit experiment en biedt ondersteuning met kwartiermakers. Met een beetje goede wil, hebben we in Den Haag een kiem gelegd om in dit land niet alles te hoeven regelen en dichttimmeren. Want voor eenvoudige bouwwerken hoef je aan verantwoordelijke beheerders geen verplichte certificeringen en verzekeringen op te leggen.

Adjunct directeur en manager vastgoed, Woonbedrijf

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren