Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Columns

Haste slowly

Paul Terwisscha van Scheltinga
Enige tijd terug hadden we bij Woonbedrijf Eindhoven een aantal Engelse corporatiedirecteuren over de vloer. We hadden een interactief programma opgesteld waarbij wij met hen aan de slag gingen met vraagstukken uit onze dagelijkse praktijk. In een snelkookpan werd de situatie neergezet, werden verduidelijkende vragen beantwoord, mogelijkheden verkend en gaven onze bezoekers tot slot hun advies.

Eén advies is mij altijd bij gebleven. Donald Hoodles van Circle 33 Housing Trust, naar aanleiding van een contractvraagstuk met een bouwleverancier: “Well Paul, my advice to you: haste slowly.” Met slechts twee woorden benoemde hij de juiste strategie. Zorg dat je de risico’s en de mogelijkheden in beeld hebt, maar wacht rustig af tot er enerzijds meer duidelijkheid is en anderzijds de andere partij ook inziet dat het anders moet.

Het afgelopen jaar is het advies van Donald regelmatig voorbij gekomen. Een grote aanjager daarin is de Nieuwe Woningwet. Binnenlandse Zaken verandert de wet, de complexiteit van de samengestelde veranderingen is moeilijk te doorgronden, de precieze impact is nog lang niet duidelijk, de planning voor de veranderingen is wel vastgesteld, een deel van de uitvoering ligt bij de gemeenten die nog amper benul hebben van wat er op hun afkomt en adviserend Nederland spint garen bij alle onduidelijkheden.

Ondertussen wordt de regeldruk groter, is de verwachting dat de corporaties kleiner worden en moet het dagelijkse werk gewoon doorgaan. Een vraagstuk met mogelijk grote impact is een te maken scheiding in het vastgoed van een corporatie tussen DAEB en niet-DAEB. Woonbedrijf bereidt zich hier op voor aan de hand van een scenarioanalyse. Haste: een drietal scenario’s worden naast elkaar gezet en op impact vergeleken. Slowely: ondertussen wachten we op de uitwerkingen van de ILT (autoriteit woningcorporaties) en attenderen wij onze belanghouders op wat er mogelijk op hun afkomt.

Het mag duidelijk zijn dat bovenstaand voor de gemiddelde burger onnavolgbaar is. Ik zie een groot risico dat al onze inspanningen van het laatste decennium op het vlak van klantsturing in korte tijd teniet worden gedaan door FYRA-achtige overheidssturing. Het wordt tijd dat de overheid ‘haste slowely’ als adagium voor haar werk gaat gebruiken.

Paul Terwisscha van Scheltinga 

Adjunct directeur en manager vastgoed bij Woonbedrijf

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren