Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Columns

Behouden is een vak

Paul Terwisscha van Scheltinga
Al jaren verbaas ik mij over de onevenredig grote aandacht voor nieuwbouw tegenover het behouden van woningen. Ik zie dat zowel in de praktijk van de bouwkolom als in de bouwopleidingen. De grote vraagstukken en mogelijkheden liggen wat mij betreft in het behouden van de bestaande woningvoorraad. Het op peil houden van de technische, de gebruiks- en de locatiekwaliteit in relatie tot de veranderende wensen en mogelijkheden van de gebruikers, is een vak wat op een aantal aspecten echt anders is dan nieuwbouw.

BewonerDe gebruiker is bekend. Hij is gehecht aan de woning en heeft eigen wensen en mogelijkheden. Het onderhoud of de renovatie vindt zo goed als altijd plaats in bewoonde staat. Na de oplevering is het huis weer van de bewoner. De waardering wordt bepaald door het verschil tussen zijn verwachting en de geleverde prestatie.

Reparatie

De conditie van gebouwonderdelen moet worden bepaald, kwalitatief en kwantitatief. Reparatie is een mogelijkheid om de levensduur van een gebouwdeel te verlengen. De feitelijke reparatie moet deskundig worden uitgevoerd, waarbij ondanks een goede voorbereiding, in het werk pas duidelijk wordt hoeveel er daadwerkelijk gerepareerd moet worden.

Aansluiten

Zaken moeten vervangen worden, vanuit het gebruik zijn aanpassingen nodig en het verduurzamen vraagt toevoegingen. Dat betekent dat nieuw op oud moet worden aangesloten. Dit is zowel een ontwerp- als een uitvoeringsvraagstuk, waarbij de mogelijkheden van de bouwplaats altijd een beperkende factor zijn.

Tijd

Een renovatie is een hinderlijke onderbreking van het beheer. Activiteiten moeten slim in de tijd worden uitgezet: wat doe je nu, wat doe je later, wat neem je preventief mee? Wat zijn de financiële consequenties in de lopende exploitatie?

Wat mij opvalt, is dat kennisontwikkeling, opleiding en innovatie op de bovengenoemde aspecten op onderdelen wel aanwezig is, maar helaas nog versnipperd. In vakopleidingen, van vmbo tot de universiteit, met een duidelijk profiel gericht op het behouden van woningen, kunnen bovengenoemde aspecten integraal aan de orde komen. Dit kan de hevel zijn voor opdrachtgevers, leveranciers en bouwers om tot gewenste innovaties en conceptontwikkeling te komen, gericht op een slimme aanpak en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Adjunct directeur en manager vastgoed, Woonbedrijf

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.
Is de circulaire weg die jullie ingeslagen zijn de juiste?

Sluit 6 oktober aan en praat mee

Klik voor meer

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren