netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Circulaire corporaties

di 3 apr 2018

Nederland heeft zich ten doel gesteld in 2050 een circulaire economie te hebben. Ook woningcorporaties krijgen als grote bezitters van woningen te maken met wetgeving die circulariteit moet bevorderen. Maar wat doet een circulaire corporatie? En welke stappen kun je zetten om er één te worden? ING publiceerde afgelopen week een rapport waarin zij deze vragen beantwoorden. Ook delen ze praktijkvoorbeelden van corporaties die de eerste stappen hebben gezet op weg naar circulariteit.

Hier kun je meteen het hele ING rapport lezen.

Bij veel corporaties staat verduurzaming van de woningvoorraad al bovenaan de prioriteitenlijst. De corporatiesector wil het woningbezit in 2021 tot gemiddeld energielabel B verduurzamen. Grofweg 3% van de jaarlijkse CO2-uitstoot in Nederland komt voort uit de bouw en het gebruik (gas en elektra) van de 2,4 miljoen corporatiewoningen. De totale belasting van het milieu reikt echter verder dan de klimaatimpact van CO2-uitstoot, denk aan uitputting van natuurlijke hulpbronnen door het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen. Corporaties zouden dan ook aandacht moeten hebben voor het minimaliseren van grondstof- en materiaalverbruik.

In drie stappen naar een circulaire corporatie

Als eerste kunnen corporaties zorgen voor een duurzame energievoorziening middels een op de lokale situatie afgestemde aanpak. De tweede stap is het opnemen van circulaire doelstellingen in hun pakket van eisen, om zo te zorgen voor minder sloop en meer hergebruik. Als derde kunnen corporaties bewoners coachen bij het verminderen en vergroenen van hun woninggebonden materiaal- en energieverbruik.

In drie stappen naar een circulaire corporatie. Bron: ING

Circulariteit krijgt ten onrechte nog weinig aandacht

Corporaties hebben nog niet veel aandacht voor circulaire toepassingen. Vooruitstrevende corporaties, tonen echter aan dat met kleine stappen en beperkte investeringen al vooruitgang is te boeken. Woningcorporaties bezitten zo’n 30% van alle woningen. Zij kunnen hun inkoopkracht gebruiken om innovatie te bevorderen. Bijvoorbeeld door als opdrachtgever van de bouw circulaire doelstellingen op te nemen in het pakket van eisen. Of door direct aan leveranciers van woningonderdelen circulaire eisen te stellen. Via die weg is eerder een herbruikbare keuken met plantaardige materialen tot stand gekomen.

Innovatie nu in gang zetten

Om het traject richting een circulaire economie tijdig in gang te zetten doen corporaties er goed aan nu al praktijkervaring op te doen. Dat vergroot de kennis en zet de benodigde innovatie in gang. Niet alleen het milieu profiteert daarvan. Wanneer corporaties hun woningen als waardevolle bron van herbruikbare materialen gaan zien, kunnen zij een duurzame voortrekkersrol vervullen. Een belangrijke bijvangst is de hogere woningwaarde die dit kan opleveren.

Lees hier het hele rapport van ING met praktijkvoorbeelden van onder andere onze partners Eigen Haard, HEEMwonen, Woonbedrijf, BrabantWonen en GroenWest.
 

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren