netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

De Loods

De unieke bedrijfsvorm van De Loods is gebaseerd op een coöperatieve grondslag. Iedere medewerker draagt verantwoordelijkheid voor het bedrijf en heeft daadwerkelijk zeggenschap. Kenmerkend voor ons is de grote betrokkenheid en gedrevenheid van de medewerkers. Dat houdt ons scherp en legt een goede basis voor creatieve oplossingen.

Dat betekent dat het vermogen van De Loods BV wordt beheerd door beheersvereniging De Loods. Van deze vereniging kunnen alle medewerkers lid worden. Binnen de vereniging stellen de leden jaarlijks het ondernemingsplan vast. In dat ondernemingsplan worden, missie en strategie, en de taken en bevoegdheden van alle medewerkers en het gekozen bestuur van de BV, omschreven. Verder worden in dat ondernemingsplan de arbeidsvoorwaarden en de bestemming van het resultaat vastgelegd.

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren