Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Columns

Naar Nul op de Meter

Helmy van der Werf
Verduurzaming van de woningvoorraad is de drijfveer achter Nul op de Meter (NoM), maar dit goede initiatief lijkt nu te verworden tot een splijtzwam in de wereld van het bestaande vastgoed.

Zien we aan de ene kant enthousiastelingen en innovators, die druk bezig zijn met het ontwikkelen en toepassen van nieuwe producten en systemen binnen onze traditionele vastgoedbranche; van de andere kant komen steeds meer geluiden van partijen die zich openlijk afzetten tegen het Nul op de Meter concept.

Denkwijze

Echter: het is geen concept. Het is een denkwijze die we met z’n allen moeten omarmen, als we willen dat wijzelf en toekomstige generaties gebruik kunnen blijven maken van (herwonnen) grondstoffen zoals wij die nu kennen, maar ook van nieuwe materialen die volop in evolutie zijn. Alleen op deze manier wordt onze vastgoedvoorraad duurzamer en verantwoord om te onderhouden en om in te wonen.

Oog op besparing

Zo bezien is NoM geen doel, maar een middel. Het is de gedachte erachter die ons verder brengt. Eigenlijk is NoM niet meer dan één of twee ‘ouderwetse’ labelstappen extra – maar dan op de juiste manier gezet. Niet vanwege de labelstap, maar met het oog op besparing. Besparing van grondstoffen, van energie om producten te maken én energie om te wonen en dit vastgoed in stand te houden. Het kan allemaal veel efficiënter, als we maar op het juiste moment de juiste keuzes maken.

Keuzes en investeringen die niet in één keer noodzakelijk zijn, maar prima geïntegreerd kunnen worden in toekomstig onderhoud. Steeds opnieuw een stap dichter bij een duidelijk einddoel: energieneutraal vastgoed.

Vooral door met elkaar het gesprek aan te gaan, vragers en aanbieders, kunnen we in de komende jaren nog veel verbetering en innovatie realiseren. Samen en met een open houding kansen creëren en benutten. Want Nul op de Meter is helemaal niet ver weg en vraagt helemaal niet om de grootste investeringen. Het vraagt om kansen benutten, door ‘dagelijks’ onderhoud te combineren met investeringen.

Mooie voorbeelden zijn menukaarten, die laten zien hoe u uw vastgoed in heldere stappen kunt opwaarderen naar een betere energie-index en uiteindelijk vastgoed zonder energierekening. Door ze te combineren met uw strategische keuze - bijvoorbeeld levensloopbestendig vastgoed gasloos maken - zet u al een aantal stappen in de goede richting. Heel eenvoudige en praktische keuzes; het is de combinatie ervan die ze voor uw vastgoed uniek maken.

Nauwe samenwerking

Ervaringen met NoM-projecten uit mijn eigen praktijk vertellen me dat nauwe samenwerking een groot goed is. Kennis willen en durven delen brengt ons met elkaar snel verder. In verschillende praktijkvoorbeelden leidde zo’n samenwerking al tot concrete resultaten. Bewoners die meer dan 20% op hun energierekening besparen en eigenaren die ditzelfde percentage op hun onderhoudskosten als reductie realiseren. Allemaal door realistische en juiste keuzes en door leveranciers en aanbieders te betrekken bij strategische plannen en beslissingen.

Neem met een praktijkvoorbeeld de proef op de som. Energiesprong biedt met masterclasses de mogelijkheid om met Nul op de Meter kennis te maken voor uw project. En er zijn in uw eigen regio volop praktijkpartners die u daarbij willen helpen. Hoe meer uitgestoken handen wilt u nog hebben?

Want het wordt echt niet meer als vroeger. En nee, NoM is helemaal niet akelig!

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.
Energietransitie als sociale opgave

Meld je nu aan voor de Online Masterclass 'Energietransitie als sociale opgave' vanaf 21 januari.

Lees meer...

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren