netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Drie stellingen over ketensamenwerking
Margriet Drijver
Margriet Drijver

do 28 juni 2012

1. Jonge mensen willen niet anders dan samen ergens aan werkenWaar! De eerste keer dat mijn aandacht werd getrokken naar de manier waarop in de bouwketen wordt (samen)gewerkt, was toen ik met een jonge medewerker van Com.wonen (nu Havensteder) een interview gaf. Hij vroeg zich af of het werk binnen de bouw wel zo leuk was als hij tijdens zijn studie had gedacht. Hem stonden de focus op geld en de ‘kaarten tegen de borst’ tegen. En hij heeft gelijk. De manier waarop in de bouw wordt gewerkt is niet alleen duur, onvoorspelbaar en niet gericht op de eindgebruiker, maar verspilt ook de professionaliteit en het werkplezier van de mensen. Gelukkig werkt hij nog steeds bij de club; aan een project dat het stempel Ketenintegratie heeft gekregen.

2. Ketensamenwerking remt innovatie

Niet waar. Op het moment dat alle spelers uit de keten worden betrokken bij een project, komt er juist ruimte voor innovatie. Stel je voor wat er in de hoofden en harten van professionals gebeurt als ze niet meer tegen, maar met elkaar mogen werken. Als ze met beperkte middelen samen de beste oplossing mogen zoeken. Hun aandacht zal uitgaan naar verbeteringen voor de lange termijn, in plaats van naar afwegingen voor de korte termijn. Ze krijgen er lol in om met elkaar naar de beste oplossing te zoeken. Dat alleen al is een innovatie van jewelste.

3. Ketensamenwerking is projectongebonden

Een waarheid als een koe! Opdrachtgevers (dat zijn bouwbedrijven ook) die denken dat één gezamenlijk project tot blijvende verbetering van de samenwerking kan leiden, slaan de plank volledig mis. Zolang de standaard in de bouw nog is dat we niet transparant naar elkaar zijn en het verschil niet kennen tussen wat iets kost en waar iets aan verdiend kan worden, zijn alleen langdurige en projectoverstijgende samenwerkingen in staat om wezenlijk iets te veranderen aan de bestaande mores.

Directeur Wonen, BAM Woningbouw

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren