Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Columns

Bewustwording én actiebereidheid

We zijn allemaal weer aan de slag gegaan na onze zomervakantie en we hebben hopelijk plezierige herinneringen overgehouden aan de vakantie. Echter, de afgelopen zomer zijn we ook weer op vele fronten geconfronteerd met de gevolgen van de opwarming van de aarde. Enorme bosbranden in Zuid-Europa, Canada en Australië. De hoge temperaturen in Siberië en het noordpoolgebied, waardoor de permafrost gebieden voor het eerst sinds vele duizenden jaren gaan ontdooien. En dichterbij huis waren er de overstromingen in Duitsland, België en Nederland met catastrofale gevolgen.

Het recent uitgebrachte IPCC-rapport onderschreef nogmaals dat een deel van deze ‘rampen’ toe te schrijven is aan de klimaatverandering en opwarming van de aarde. Wat weer een gevolg is van onze wijze van omgaan met de aarde en de beschikbare grondstoffen en energiebronnen. Op basis van bovengenoemde voorbeelden beginnen we ons steeds meer bewust te worden van de opwarming van de aarde en de effecten hiervan. We hebben met elkaar ook de kennis en het vermogen om andere keuzes te maken bij ons energieverbruik en toepassing van materialen en grondstoffen. Echter, bewustwording alléén is niet voldoende. We zullen ook moeten overstappen op actiebereidheid om daadwerkelijk een start te maken met de CO2-reductie.

De twee “grote” thema’s bij nieuwbouw, maar zeker bij bestaande bouw zijn:

  • De energietransitie
  • De circulaire aanpak

 

Uit de verschillende artikelen in deze editie van Renda valt te concluderen dat deze twee thema’s niet los van elkaar gezien mogen én kunnen worden. Laat ik een voorbeeld noemen. We plaatsen nu zonnepanelen ten behoeve van het ‘niet-fossiel’ opwekken van energie. Echter vanuit de circulariteit benadering is er de vraag: wat doen we met de zonnepanelen wanneer ze aan het einde van hun levensduur zijn? Circulair houdt in dat we de ‘cirkel moet sluiten’. Uiteindelijk willen we producten en diensten leveren zonder afval, maar met hernieuwbare grondstoffen en fossielvrije energie.

Als de actiebereidheid er daadwerkelijk is dan blijkt: Circulair werken is één grote marktkans, maar we moeten het wel goed ‘verpakken’. Bijvoorbeeld: we gebruiken geen tweedehands materialen, maar materialen en grondstoffen met ervaring!

Het levert ook veel op: kostenreductie, innovatiestimulans, reputatiewinst, betrokken medewerkers, betrokken stakeholders, een toekomstbestendig organisatie, die minder afhankelijk zal zijn van een onvermijdelijke toekomstige schaarste.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan zal moeten worden voldaan om daadwerkelijk in de actiestand te komen. Ketensamenwerking is zo’n voorwaarde; zowel de ontwerper, producent, handelaar, toepasser als eindgebruiker maken deel uit van deze keten, waarbij de producent verantwoordelijk zal moeten worden voor het terugnemen van het product bij einde levensduur.

Een tweede voorwaarde is: breng alle sectoren (branche gerelateerd) met elkaar in verbinding. Zij hebben immers dezelfde vragen, problemen en uitdagingen. Door deze partijen aan elkaar te koppelen blijft circulariteit niet beperkt tot ‘idealisme’, maar ga je gezamenlijk je huidige (vaak lineaire) businessmodel heroverwegen en dit omvormen naar een nieuw circulair businessmodel.

Op deze wijze kunnen wij een eerste stap zetten naar daadwerkelijk circulair ondernemen binnen onze vastgoed onderhoudsbranche en vanuit onze activiteiten een (bescheiden) bijdrage leveren aan de algehele transitie naar een circulaire economie.

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren