Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Columns

Crisissen

De vierde uitgave van Renda in 2022 is weer een feit. Met deze column blikken we, volgens traditie, kort terug op het afgelopen jaar.

 

2022 was een dynamisch jaar waarin allerlei crisissen en tegenslagen elkaar in hoog tempo opvolgden. In het begin van het jaar werden we nog uitvoerig geconfronteerd met de gevolgen van de Corona pandemie. Vervolgens waren er de geopolitieke spanningen en de start van de oorlog in Oekraïne. Maar ook thema’s als: boerenprotest, stikstofcrisis, stijgende energielasten, structureel tekort aan arbeidskrachten, CO2 crisis, asielzoekerscrisis, duurder wordende grondstoffen en tekorten aan grondstoffen, tekort aan huisvesting, energiearmoede, natura 2000 gebieden etc. etc...

Dit alles benadrukt nogmaals dat de noodzaak tot verandering urgenter is dan ooit. Een groot deel van de bovengenoemde thema’s hebben ook direct betrekking op de dagelijkse activiteiten van de Renda partners en volgers.

Met name als het gaat om geschikte huisvesting en verduurzamen van woningen en gebouwen, kunnen wij als Renda partners daadwerkelijk invloed uitoefenen op de noodzakelijke veranderingen en verbeteringen. In de drie voorgaande edities van “Renda” heeft u hier meerdere mooie voorbeelden van kunnen lezen op het vlak van energetisch verbeteren van het vastgoed. Steeds vaker zien we dit gecombineerd worden met een circulaire benadering én uitvoering van de werkzaamheden.

Dit alles benadrukt nogmaals dat de noodzaak tot verandering urgenter is dan ooit.

Voor een geslaagde aanpak dien je de juiste omstandigheden te creëren en moet je veel verder kijken dan je eigen organisatie en je eigen sector. Alleen door de hele waardeketen en alle belanghebbenden te betrekken lukt het om de ambities voor verduurzaming van het woning- en gebouwenbestand te realiseren.

Naast de traditionele ketenpartners is er ook volop aandacht voor andere partijen tijdens het voorbereidings- en uitvoeringsproces. Er is ook aandacht voor de partijen die buiten de keten vallen, waardoor er steeds meer sprake is van een netwerk in plaats van een keten. Daarnaast is er de voortdurende aandacht voor de bewoner en /of gebruiker van een woning of complex die een bijdrage levert aan een succesvolle afronding van een project.

Zonder uitzondering blijkt, dat bij (energetische en circulaire) woningprojecten waar sprake was van een intensieve en brede samenwerking het project succesvol is verlopen.

Op deze wijze wordt heel veel kennis en ervaring opgedaan. Het is van groot belang dat deze kennis en ervaring wordt gedeeld om de enorme opgave, op het vlak van verduurzaming, waar we de komende jaren voor staan, daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het delen van successen, maar ook het delen van fouten voelt soms wat ongemakkelijk, maar levert wél een schat aan informatie op waar we allemaal (inclusief de bewoner) ons voordeel uit kunnen halen.

Renda stimuleert het delen van kennis en ervaring door het organiseren van onder andere ‘De dag van de bewoner’, ‘De dag van de circulariteit’ en diverse masterclasses. Hierbij komen de deelnemers kennis halen en kennis brengen. Door te luisteren naar elkaars ervaringen en innovaties ontstaan er nieuwe positieve inzichten die ons allemaal verder helpen.

Laten we hopen dat in 2023, ook regeringsleiders en wereldleiders wat vaker naar elkaar luisteren om tot nieuwe inzichten te komen, die de wereld daadwerkelijk vooruit helpen, zodat de lijst met crisissen eind 2023 tot een minimum is gereduceerd.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren