Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Columns

Een woning leeft...

De woningvoorraad in ons land is véél meer dan een hoop opgestapelde stenen, voorzien van wat ramen en deuren. De woningen worden gebruikt door mensen als jij en ik om te wonen, te sporten, te studeren, te ontspannen of te werken. Hiermee komen de woningen tot leven. Op deze wijze zien we als bewoner ons huis vooral als een thuis.

Momenteel staan we, mede ingegeven door de gevolgen van de huidige energie- en stikstofcrisis, als samenleving voor een aantal grote opgaven, waar wij als bouw- en onderhoudsbranche, een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de oplossing.

Enerzijds om, op korte termijn, het leven en wonen voor ons allen betaalbaar te houden, anderzijds staan, op middellange termijn, we nog altijd voor een enorme klimaatopgave. We moeten door middel van het verduurzamen van onze woningen, het vergroenen van onze leefomgeving en het aanpassen van ons gedrag zorgen voor een leefbare wereld voor onszelf en voor volgende generaties.

Daarnaast is er de urgentie om over te gaan op een circulaire economie, waarbij we op een totaal andere wijze met onze grondstoffen en reststoffen moeten gaan werken. Gelijktijdig moeten we werken aan het creëren van voldoende gezonde en groene leef- en woonruimte voor de bewoners.

Dit zijn bijzondere complexe vraagstukken die vragen om een hoge mate van kennis, innovatie en creativiteit zodat deze technische en maatschappelijke opgave kan worden aangepakt.

Laten we een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin de woning géén stapel stenen is, maar een thuis

Vanaf de initiatief fase van een renovatie- of onderhoudsproject is het wenselijk, of misschien wel noodzakelijk, om onderhoudsbedrijven, architecten, corporaties, toeleveranciers, fabrikanten én bewoners en gebruikers bij elkaar te brengen. Dit leidt wellicht tot een onorthodoxe methode van ontwerpen en vergt van de ontwerpers en initiatiefnemers het nodige improvisatie vermogen. Het zal immers kunnen leiden tot scenario’s en varianten die simpelweg niet realistisch zijn op basis van wet- en regelgeving of bouwbesluit, maar het geeft wel inzicht in wat er daadwerkelijk leeft en speelt bij de bewoners en in de wijk.

Het bundelen van wensen, ervaringen en ideeën zal uiteindelijk leiden tot een programma van eisen (binnen de technische, juridische en financiële normen) waarin iedere belanghebbende een bijdrage heeft kunnen leveren.

Door óók de bewoners te betrekken bij de ontwerp- en uitvoeringsfase is er naast aandacht voor gebouwen, techniek, installaties en duurzaamheid, ook aandacht voor mobiliteit, vitaliteit, functionaliteit, woonwensen en woonplezier.

Wanneer we de kracht, ervaring en expertise van de verschillende doelgroepen bij elkaar te brengen, wordt de beschikbare informatie en kennis maximaal benut. Wensen en belangen worden afgewogen en op een weloverwogen manier met elkaar in verbinding gebracht.

Op deze wijze kunnen wij, als bouw-, onderhoud- en renovatiebranche, een bijdrage leveren aan een gezonde en menselijke samenleving, waarin de woning géén stapel stenen is, maar een “thuis” in een toekomstbestendige én plezierige leefomgeving.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren