Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Woningstichting de Zaligheden stelt zich voor

1 februari 2024

Henk Janssen is Manager Bedrijfsvoering bij Woningstichting de Zaligheden (WSZ), een corporatie in De Kempen. Aan de hand van het welkomstinterview stelt hij WSZ graag voor aan het Renda netwerk.

1. Wat is Woningstichting De Zaligheden voor corporatie?

Woningstichting De Zaligheden (WSZ) is een woningcorporatie die zich richt op het verhuren en beheren van sociale huurwoningen in De Kempen. We streven ernaar om goede en betaalbare huisvesting te bieden aan mensen met een lager inkomen. Daarnaast vinden we het belangrijk om een veilige en leefbare woonomgeving te creëren voor onze huurders.

2. Welke thema's vinden jullie belangrijk en waarom?

Bij WSZ vinden we alle genoemde thema's belangrijk, maar er zijn een paar die er echt uitspringen. Samenwerken is voor ons cruciaal, zowel met andere corporaties als met gemeenten, huurders en andere stakeholders. We geloven dat door samen te werken we meer kunnen bereiken en de kwaliteit van het wonen kunnen verbeteren.

Daarnaast hechten we veel waarde aan energietransitie in de wijk. We streven ernaar om onze huurwoningen te verduurzamen en woningen energiezuiniger te maken. Dit draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar ook aan het verlagen van de energiekosten voor onze huurders.

3. Hoe helpen jullie de sector vooruit?

We dragen bij aan het vooruit helpen van de sector door actief deel te nemen aan verschillende samenwerkingsverbanden en netwerken. We delen onze kennis en ervaring met andere corporaties en zoeken naar innovatieve oplossingen om de uitdagingen in de sector aan te pakken. Daarnaast investeren we in het opleiden en trainen van onze medewerkers, zodat zij goed kunnen inspelen op de veranderingen in de sector.

4. Wat is jullie toekomstvisie voor de bestaande bouw? Wat moet de sector beter doen?

Onze toekomstvisie voor de bestaande bouw is gericht op het verduurzamen en renoveren van onze woningvoorraad. We streven ernaar om al onze woningen te voorzien van energiezuinige maatregelen, zoals isolatie en zonnepanelen. Daarnaast willen we onze woningen comfortabeler maken door bijvoorbeeld te investeren in goede ventilatie en geluidsisolatie.

5. Wat wil je zelf nog kwijt?

We willen graag benadrukken dat we ons altijd inzetten om onze huurders zo goed mogelijk te bedienen. We zijn constant bezig met het verbeteren van onze dienstverlening en gaan graag het gesprek aan met onze huurders om te horen hoe we hen nog beter van dienst kunnen zijn. We blijven ook in de toekomst actief werken aan het verbeteren van betaalbare huisvesting en het verduurzamen van onze woningvoorraad.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren