Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Artikelen

Van project naar programma

Ad Straub, Frits Meijer - 23 februari 2022

Steeds meer woningcorporaties werken project-overstijgend samen met marktpartijen bij de verduurzaming van hun woningen. Onderzoek van de Tu Delft laat zien dat deze samenwerking voor de corporaties, hun bewoners en de ketenpartners voordelig is. Het samenwerken stelt wel forse eisen aan de organisatie, het beleid en de taken en rollen van corporaties en partners. Dit artikel geeft een beeld van de algemene ervaringen bij "koplopers". Om te illustreren dat er geen blauwdruk is voor project-overstijgend samenwerken, belichten we twee voorbeelden uitgebreider: de Alliantie en ZOwonen.

Het onderzoek is uitgevoerd als project van het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB) met ondersteuning vanuit de MMIP 3&4 regeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.

Project-overstijgend samenwerken bij verduurzaming, of een programma-aanpak, met vaste partners kan een corporatie veel opleveren. Het leidt niet persé tot forse verlagingen van de investeringskosten, maar wel tot een effectiever en efficiënter voorbereidings- en uitvoeringsproces. Sleutelwoorden voor een succesvolle project-overstijgende samenwerking zijn: openheid, transparantie, vertrouwen, vernieuwen en innoveren. Het werken met vaste teams draagt bij aan het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie, door continuïteit en stabiele werkstromen. Dit leidt tot voorspelbare en betrouwbare planningen en begrotingen, kortere doorlooptijden in de uitvoering, betere kwaliteit van het werk en (vooral) een versnelling van de verduurzaming van de voorraad met meer tevreden bewoners. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van een onderzoek dat de TU Delft heeft verricht binnen het programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Renda en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren