netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Renda in 2017

woe 30 nov 2016

Het einde van 2016 nadert met rasse schreden. Wij werken daarom aan het programma van volgend jaar. Tijdens de Renda Denktank afgelopen september hebben wij ons oor te luister gelegd bij onze partners. Welke thema's moeten we houden, aan welke nieuwe thema's is behoefte? Onderaan deze pagina vind je een voorlopig schema van de events in 2017.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid staat onder druk. De effecten van het regeringsbeleid worden steeds zichtbaarder, met name op het gebied van wonen (de nieuwe Woningwet) en de zorg. De verduurzaming van de bestaande bouw kost geld. Daarnaast blijven ouderen en hulpbehoevenden langer thuis wonen. Hierdoor krijgt de corporatie te maken met kwetsbaardere en vaak moeilijker te bedienen bewoners. Ook de tijdgeest speelt een rol; er komt een steeds grotere regierol voor bewoners, maar dat is alleen mogelijk binnen de kaders van betaalbaarheid. Dat zorgt voor een spanningsveld, dat we binnen Renda willen onderzoeken. Betaalbaar wonen moet ook in de toekomst blijven. Dat is de belangrijkste uitdaging.

Bewoner centraal

Bij renovaties stoppen we woningen vol geavanceerde technieken, maar doordat de bewoner niet wordt uitgelegd hoe ze daar goed mee om kunnen gaan, worden deze (energiezuinige) maatregelen vaak niet ten volle benut. Dat leidt tot ontevredenheid bij bewoners. Onder Renda-partners is er nog steeds behoefte om de bewoner beter te leren kennen. Het Renda Bewonerspanel moet groter worden, breder ingezet en zichtbaarder voor het netwerk. Met behulp van renovatieprofielen wil Renda erachter komen wat welke bewoner gelukkig maakt. Daarvoor introduceren we de Renda Geluksindex: wie huisvest Renda’s Gelukkigste Bewoner?

Samenwerking

Om goed te willen samenwerken, moet je elkaar kennen. Leveranciers en bouwbedrijven weten te weinig wat er speelt bij corporaties. Ze moeten leren wat de spagaten zijn waar corporaties mee worstelen. Hoe is de cultuur bij een corporatie en hoe verschilt die tussen corporaties onderling? Hierdoor kunnen zij de vraag achter de uitvraag beter doorgronden. In 2017 organiseert Renda bijeenkomsten met als doel elkaar beter te leren kennen. Ook de harde kant van samenwerking komt aan bod; geld, prestaties en contracten. We willen in 2017 weten waarom samenwerkingen zo weinig innovaties opleveren. Wat gaat er mis? En is er een rol weggelegd voor huurders?

Techniek en vakmanschap

Waar werkt de vakman of -vrouw van de toekomst? Op de bouwplaats of in de fabriek? En wat voor iemand heb je dan nodig? Daarnaast wil het Renda-netwerk meer aandacht voor innovaties en houden we de laatste ontwikkelingen op het gebied van componentrenovatie in de gaten. Ook vraagstukken rond het onderhoud van monumentaal bezit houden we tegen het licht.

Wet- en regelgeving

De woningwet, strenge regels rond brandveiligheid, energieprestatievergoeding (EPV), de privatisering van kwaliteitsborging. De stroom aan (nieuwe) wetgeving lijkt niet op te houden. Renda biedt een overzicht en zoekt op sommige punten, zoals de flora- en faunawet, verdieping. We organiseren workshops over concrete onderwerpen. Wat is er allemaal veranderd en wat heeft dat voor consequenties voor de eigen organisatie? Bij veel van deze onderwerpen komt risicomanagement als invalshoek om de hoek kijken.

Renda-events in 2017

De data van Renda on Tours, Rendakaffees en Renda Workshops zijn ook geprikt. Aan de definitieve invulling wordt gewerkt. Onderstaande is onder voorbehoud, maar we willen het wel vast met je delen zodat je je agenda kunt blokken. Alle events worden op een middag gehouden, vaak van 13.00 tot 17.00 uur. Houd voor het actuele aanbod renda.nl/events in de gaten.

 • 12 januari, Portaal, Utrecht, actie Björn Kuipers komt opnieuw zijn verhaal vertellen. (Gratis voor nieuwe leden / 75 euro voor leden en partners.)
 • 31 januari, Amsterdam, Workshop Bewonerscommunicatie en -participatie en hoe ICT dit kan ondersteunen.
 • 9 februari, Utrecht, Rendakaffee op de Bouwbeurs.
 • 14 februari, Brabant, Workshop The Natural Step, wat betekent het voor je beleid, organisatie en mensen?
 • 7 maart, Brabant, Workshop Lessen uit de aanbestedingspraktijk.
 • 23 maart, Brabant, Renda Event Regiecorporatie & risicomanagement binnen thema verduurzaming.
 • 20 april, Randstad, Nearly NoM en hoe krijg je de bewoners mee? 
 • 18 mei, Noorden, Thema is in de maak.
 • 30 mei, Brabant, Risicomanagement bij Corporaties met speciale aandacht voor asbest, brandveiligheid en gezondheid van bewoners.
 • 15 juni, onbekend, Cultuurverschillen in de sector en hoe die te beslechten.
 • 4 juli, Brabant, Resultaat Gericht Samenwerken.
 • 7 september, Utrecht, Renda Denktank 2017.

Zodra er een link naar de eventpagina is geplaatst, kun je je online aanmelden voor desbetreffend event. De planning voor na de Renda Denktank volgt zodra er meer zekerheid is over het programma. 

* Voor workshops geldt ook in 2017: 125 euro voor niet-leden / 75 euro voor leden en partners

** Het event met Björn Kuipers is een actie waarbij nieuwe leden gratis mogen komen. Bestaande leden en partners betalen zoals op een workshop het gereduceerde bedrag van 75 euro.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren