Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

College van Rijksadviseurs presenteert Agenda 2009-2012

‘Maak het verschil’ 18 maart 2009

'Maak het verschil', onder deze titel presenteert Het College van Rijksadviseurs (CRA) haar eerste agenda voor de periode 2009 ? 2012. De agenda bevat een overzicht van de gezamenlijke en individuele activiteiten van de Rijksbouwmeester en de Rijksadviseurs. Het CRA bestaat uit Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol (VROM), Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes (LNV), Rijksadviseur voor de Infrastructuur Ton Venhoeven (VenW) en Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed Wim Eggenkamp (OCW).

Agenda 2009 - 2012, 'Maak het verschil'

Het College spreekt in Maak het verschil haar zorg uit over de huidige maatschappelijke context en de gevolgen van de kredietcrisis. Het CRA wil met een gezamenlijke inspanning van overheid, markt, gebruikers en ontwerpers, een offensief beleid formuleren met het ontwerp als belangrijk uitgangspunt. Duurzaamheid, integrale samenwerking en schoonheid zijn hierin sleutelbegrippen voor het CRA.

 

Herbestemmingopgave

Andere onderwerpen in de agenda zijn onder andere de herbestemmingopgave en aandacht voor de 40 aandachtswijken. Bij de herbestemmingopgave gaat het bijvoorbeeld om ontwerpende aandacht voor de vrijkomende defensieterreinen, zoals voormalig vliegveld Valkenburg en de kazernes in Ede en om gebouwen die hun functie verliezen zoals kerken en kloostercomplexen. In de 40 aandachtswijken wil het CRA het ontwerpen aan deze wijken promoten. Daartoe zijn inmiddels de eerste pilotprojecten geselecteerd te weten Den Haag Stationsbuurt en Eindhoven Doornakkers; meer zullen er volgen. Met werkbezoeken en openbare bijeenkomsten in de regio wil het College van Rijksadviseurs zich de komende jaren meer naar buiten profileren. Zij wil op deze manier open in gesprek met alle partijen die bij de inrichting van Nederland betrokken zijn.

 

Gebiedsontwikkeling

Het College van Rijksadviseurs wil zich daarnaast nadrukkelijk gaan bezighouden met integrale gebiedsontwikkeling. Voor de infrastructuur gaat het dan bijvoorbeeld om de planvorming rond de verbinding Schiphol ? Amsterdam ? Almere, de Ring Utrecht en de Ruit Rotterdam. Daarnaast is er vanuit het landschap aandacht voor de Afsluitdijk, de effecten van de klimaatverandering, de bouw van energielandschappen en het landschapsplan voor de Randstad. Verder wil de Rijksbouwmeester een hedendaagse impuls geven aan de omgang met onze monumenten en de binnenstedelijke bouwopgave. Tot slot is er veel aandacht voor de regels voor Europees aanbesteden en de herziening van de Wet op de Architectentitel.

 

Kwaliteit

Het College wil, met een gezamenlijke inspanning van de verschillende ontwerpdisciplines, een offensief kwaliteitsbeleid voeren met het ontwerp als belangrijk integrerend instrument. Juist in déze economisch woelige tijd moet er duurzame, integrale kwaliteit geleverd worden. Dat maakt het verschil!

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren