netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Banenruil; we houden contact

ma 30 nov 2015

Nadat Karin op 't Hoog van WonenBreburg op bezoek is geweest bij 'thuis mocht Jeroen Rijkers afreizen naar Tilburg om in de keuken van WonenBreburg te kijken.

Dagboek 16 november 2015

In de hal bij WonenBreburg is het een stuk drukker dan bij ’thuis. Het is me niet duidelijk geworden waarom dat dat zo is, maar volgens mij werden ook de klanten in Tilburg prima geholpen.

Karin heeft me voorgesteld aan enkele collega projectleiders. We kwamen erachter vaak met dezelfde aannemers te werken en ook dezelfde 'uitdagingen' tegen te komen op de projecten. Planning, afstemming en (tijdige) financiële afrekeningen blijven soms voor frustratie zorgen. De aannemers kennen wel de verschillen tussen de aanpak van de corporaties, maar de corporaties zelf kennen de verschillen (nog) niet. Goed om te weten. Aan de slag: elkaar opzoeken en ketenpartners bevragen naar ervaringen bij andere corporaties.

Groot Onderhoud volgens vast schema

Daarna heeft Karin laten zien hoe het proces Groot Onderhoud bij WonenBreburg is ingericht. De projecten worden volgens een vast schema afgewerkt. Slim, want zo wordt er niets vergeten. 'thuis is nog niet zo ver. Het bleek echter wel dat ketensamenwerking een aanpassing in het proces vergt, maar daar zijn de medewerkers van WonenBreburg al mee bezig. De scenario's worden al in een vroeg stadium ontwikkeld en voorgelegd aan de stuurgroep van het project en het managementteam. Dit gebeurt al in de initiatieffase. In de ontwerpfase worden bewoners betrokken en wordt het gekozen scenario verder uitgewerkt. Energiemaatregelen worden uitgevoerd tegen huurverhoging. 70% van de bewoners moet instemmen met deze huurverhoging en dus ook met het plan om het door te laten gaan.

Rust op de bouwplaats

Ook zijn we een kijkje gaan nemen bij het project in uitvoering: 198 woningen aan de Sweelincklaan te Tilburg. Dit project wordt uitgevoerd in ketensamenwerking met BAM. De eerste flat is in het eerste kwartaal van 2016 gereed, waarna de tweede flat wordt opgestart. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het isoleren van de woningen, het omzetten van collectieve cv en mv naar individuele cv en mv en het vervangen van de standleiding en keuken-, douche- en toiletinrichting. Een flinke klus die in twaalf werkdagen per woning wordt geklaard. Ondanks de hoeveelheid aan werkzaamheden was er rust op de bouwplaats.

Opzichter Ad, voor wie dit project het eerste ketensamenwerkingsproject is, merkt veel verschil met een traditioneel project. Vooral de daily stands, de onderlinge samenwerking en het gedeelde verantwoordelijkheidsgevoel wordt door hem als positief ervaren. Ook uitvoerder Ferd is enthousiast. Stagiare Eline was bezig om de medewerkerstevredenheid op de bouwplaats te meten. Ben benieuwd of deze verbetert gedurende het project.

We houden contact

Het was een leerzame ochtend, waarbij we ook afspraken hebben gemaakt om zaken te delen. Projectdoelen en mogelijk brengen we de externe kostendeskundigen van WonenBreburg en 'thuis bij elkaar aan tafel. Daarnaast houden we contact om te klankborden, zowel incidenteel als op regelmatige basis.

Teruglezen hoe het Karin op 't Hoog in Eindhoven verging? Klik dan hier.

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren