Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Nieuw: ‘Rapportage Woningbouw in hout’

8 juni 2021

Veel woningcorporaties willen gaan bouwen in hout, maar hebben ook vragen. De 'Rapportage Woningbouw in hout' gaat in op houtbouwsystemen voor sociale woningbouw, bouwkosten, bouwkundige en bouwfysische aspecten, milieu-impact, bosbeheer en beschikbaarheid, en geeft tips voor een goede uitvraag. "Hier zijn wij heel blij mee", zeggen Brabantse woningcorporaties van de Buyer Group Houtbouw.

De woningbouwproductie moet komende jaren fors omhoog. Tegelijkertijd is de bouw een grootverbruiker van grondstoffen en verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-emissies. Houtbouw biedt een oplossing voor maatschappelijke opgaven zoals CO2-reductie, versnelling van de woningbouwopgave en de stikstofproblematiek. En draagt bij aan een circulaire bouweconomie. Maar er zijn ook vragen, vooroordelen en knelpunten. Zoals: hoe zit het met de beschikbaarheid van hout? Met de bouwkosten? Met de houtprijs? Met de milieu-impact? Met welke bouwtechnische, bouwfysische en installatietechnische aspecten moet je rekening houden? Waar moet je aan denken als je houtbouw wilt uitvragen?

De ‘Rapportage Woningbouw in hout’ gaat in op houtbouwsystemen voor de (sociale) woningbouw in Nederland. De scope is van seriematige grondgebonden woningen tot appartementsgebouwen van zes bouwlagen. Overall conclusie: je kunt prima concurrerend bouwen met hout en voldoen aan alle Bouwbesluit en BENG eisen. Er is voldoende duurzaam hout beschikbaar uit productiebossen. Bovendien is er bij houtbouw sprake van een stillere en schonere bouwplaats. Dat is een voordeel voor personeel op de bouwplaats en voor omwonenden.

Op 1 juni is de Rapportage gepresenteerd aan de acht Brabantse woningcorporaties die deelnemen aan de Buyer Group Houtbouw: “Wij zijn er blij mee. Dit biedt ons een goed handvat. Houtbouw creëert meerwaarde, en opschalen kan.”

Bekijk hier de rapportage
 

Opschaling

Momenteel wordt minder dan 2% van de woningen in hout gebouwd. Diverse rapporten geven aan dat flinke opschaling haalbaar is. Een globale berekening laat zien dat 10.000 HSB woningen circa 175.000 ton CO2-eq besparen. Wordt de opgeslagen CO2 ook meeberekend, dan is dit circa 280.000 ton.

Buyer groups

De Rapportage is ontwikkeld in het kader van de Buyer Group Houtbouw. De Buyer Groups zijn een initiatief van het Rijk, IPO, VNG en UvW. Zij worden gefinancierd uit de Klimaatenveloppe van het Ministerie van Infrastructuur en Waterschap en het Budget Circulair Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Coördinatie is in handen van PIANOo. In 2020 zijn 18 Buyer Groups gestart. Doel is dat publieke opdrachtgevers hun inkoopkracht bundelen, voor opschaling van de circulair bouweconomie.

De Buyer Group Houtbouw is een samenwerking van acht Brabantse ‘Lente’-corporaties: Alwel, Area, BrabantWonen, Casade, Stadlander, Tiwos, WonenBreburg en Zayaz. Hun vragen en ervaringen vormen het uitgangspunt voor de Rapportage. Deze is ontwikkeld in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) namens PIANOo en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. En opgesteld door Centrum Hout i.s.m. deskundigen en een klankbordgroep met woningcorporaties uit de Buyer Group.

Voorjaar 2021 is ook het Inspiratieboek ‘Woningbouw in hout’ verschenen, met 18 voorbeeldprojecten, inclusief interviews met woningcorporaties, architecten en bouwers.

Meer informatie: www.circulairebouweconomie.nl, www.pianoo.nl, www.houtnatuurlijkvannu.nl en www.houtbouwsystemen.nl.

Dag van de Circulariteit

Meer weten over Houtbouw? Tijdens de Dag van de Circulariteit op 23 september hoor je meer over het reisprogramma Houtbouw, dat de Buyer Group Houtbouw samen doorloopt. Hun doel:  houtbouw mainstream maken. Ze werken samen, dagen uit en verbinden op het gebied van verschillende thema’s, waaronder duurzaamheid en circulariteit. Door collectief te leren van individuele projecten maken ze gebruik van hun netwerk. Deze kennisdeling wil Lente met de RVO verder doortrekken binnen de sector: hoe zorgen we er met zijn allen voor dat houtbouw meer wordt toegepast?

Zie ook: www.renda.nl/dagvandecirculariteit2021

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren