Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Lavertuur stelt zich voor

10 juni 2024

Jeroen Cools is projectmanager bij Lavertuur, projectontwikkelaars die verder kijken dan de stenen van vastgoed. Aan de hand van vijf vragen stelt hij Lavertuur graag voor aan het Renda netwerk.

1. Wat is Lavertuur voor organisatie?

Wij ontwikkelen oplossingen voor huisvestingsvraagstukken. Dat doen we op eigen risico en in de rol van gedelegeerd ontwikkelaar. We werken graag vanuit een volkshuisvestelijke opgave, de bedoeling. Op die manier realiseren we maatschappelijke meerwaarde in het vastgoed, de mens en de omgeving. Bij Lavertuur zijn we no-nonsense en flauwekullen we aan de bar.

We hechten waarde aan de goede relatie met onze opdrachtgevers en partners. Wij streven naar het opbouwen van langdurige partnerschappen die steunen op wederkerigheid, respect en transparantie in communicatie. We kijken verder dan de stenen van vastgoed en verkiezen meerwaarde boven massa. 

2. Welke van de thema's bewonersparticipatie, circulariteit, samenwerken, goed werkgeverschap en energietransitie in de wijk vinden jullie belangrijk en waarom?

Wijken zijn gemaakt en buurten ontstaan. Dat zegt iets over ons denken. Wij denken niet in bouwen (of maken). Wij denken aan wonen (ofwel gebruiken). Dit denken zorgt ervoor dat we zoeken naar de juiste betrokkenheid van bewoners, omwonenden, partners en partijen om tot een goede ontwikkeling te komen - zonder het hoofddoel uit het oog te verliezen.

Dit doen we vanuit een ondernemersmentaliteit en een integrale aanpak. Daarom praten we niet alleen met de (vastgoed-) technisch betrokkenen, maar ook met de bewoners en sociale partners. Zo halen de volkshuisvestelijke opgave op en weten we waarom en voor wie we de ontwikkeling realiseren.  

3. Hoe helpen jullie de sector vooruit?

Wij begrijpen heel goed wat de volkshuisvestelijke opgave van corporaties is. Wat de woondeals betekenen voor de gemeenten en wat de worsteling is als zorgpartijen nieuwe woonvormen willen ontwikkelen. Wij zoeken tussen die vragen, kansen, lijntjes (en lijstjes!) door en verbinden waar waarde zit. Ons streven is met (her-)ontwikkelingen een meer inclusieve buurt te maken waar dragende en vragende bewoners bouwen aan die buurt. Wij scheppen graag die randvoorwaarden. 

4. Wat is jullie toekomstvisie voor de bestaande bouw? Wat moet de sector beter doen?

De uitdaging ligt in het inbreiden, optoppen, uitbuiken, transformeren van het bestaande vastgoed. Van belang is om ruimte te geven aan nieuwe woonvormen zoals cohousing, magic mixes en (knarren-)hofjes om te komen tot inclusievere buurten. Hoe kun je dat beter doen? Lef hebben, integraal opgaves aanpakken en wendbaar zijn in je aanpak door te vertrouwen op elkaar dat we allemaal goed willen doen.

Kortom: hoe complexer de uitdaging, hoe liever wij die aanpakken.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren