Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Columns

Is supply chain het ei van Columbus?

Uitgedaagd door een sterk en in snel tempo veranderde markt, is het maken van de juiste strategische keuzes voor je onderneming geen eenvoudige opgave. Als uitvoerende partij met hoofdactiviteiten binnen planmatig onderhoud en (E-)renovaties zien we ons geconfronteerd met een voortdurende complexere vraagstelling op het gebied van ontwerp, techniek, logistiek, uitvoering, communicatie en in het bijzonder het blijvend ontwikkelen van waarde creatie voor onze opdrachtgevers.

We herkennen hierbij een duidelijke ontwikkeling in verschuiving van taken en bevoegdheden en zijn inmiddels al geruime tijd opgeschoven van een traditionele aannemende partij naar co-maker. Ketensamenwerking (supply chain) is daarbij voor ons de juiste weg gebleken. Na de eerste projecten te hebben gerealiseerd bleek al snel dat de samenwerkende partners op onderdelen hun koudwatervrees te boven kwamen en de voordelen van het verdienmodel en daarmee de continuïteit voor hun eigen bedrijf grotendeels zagen gewaarborgd.

Ongetwijfeld kent u de voorwaarden om tot excellente samenwerking te komen. Een absolute  voorwaarde bestaat uit de ambitie van alle betrokken ketenpartners om in een transparante en vertrouwde omgeving langdurig samen te werken en te investeren in het verbeteren van de kwaliteit tegen lagere kosten.

Lerende organisatie

Een bijkomend voordeel van langdurige en project overstijgende samenwerking is dat de kennis opgedaan binnen de projecten direct kan worden doorgezet naar de volgende projecten. Er ontstaat een lerende organisatie waar ruimte is voor optimalisatie van processen en het reduceren van kosten, maar ook voor innovaties en productontwikkeling.

Zo is er in de afgelopen periode verder samengewerkt aan een innovatief concept genaamd HG2,  waarbij we met verschillende ketenpartners en in nauwe samenwerking met een panel van opdrachtgevers gekomen zijn tot een vooruitstrevend renovatie– en verduurzamingsconcept waarbij vier modellen de basis vormen en met no regret maatregelen toekomstbestendig zijn.

Gaat dat allemaal vanzelf? Uiteraard niet. Ik geef hier slechts een korte schets wat het ons en onze opdrachtgevers heeft gebracht. Het is en blijft een continu proces waarbij je als partners elkaar (ook los van de projecten) moet blijven respecteren en durven aan te spreken om zodoende de keten sterk te houden en te optimaliseren.

Ons advies

Blijf als onderneming niet op je ‘eigen ei’ broeden en zoek de samenwerking om te ontdekken of supply chain ook het ei van Columbus voor jouw organisatie kan zijn.

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.
Gluren bij de buren

Duurzaamheid zit in 3 facetten bij deze 'buurman': in innovatie, in sociale en duurzame inzetbaarheid en in grondstoffen. 

Sluit gratis online aan

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren