Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Innovatie en creativiteit leiden tot een nieuw speelveld

9 januari 2024

We zijn met elkaar werkzaam in een bijzonder dynamische markt en staan met vele belanghebbenden en betrokkenen voor een enorme opgave als het gaat om 'wonen' in de breedste zin van het woord. De vraag naar passende woonruimte is vele malen groter dan het huidige aanbod. Daarnaast liggen er vanuit het perspectief van verduurzaming, energiebesparing, circulariteit, CO2 neutraal in 2050, klimaatadaptatie, waterbuffering, etc. enorme uitdagingen voor de bestaande woningvoorraad.

Het bieden van voldoende passende woonruimte én toekomstbestendige woningen vraagt van zowel de opdracht-gevende als van de opdracht-nemende zijde een permanent vernieuwende en innovatieve opstelling. De noodzaak tot innoveren is bij het grote merendeel, van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, bekend. We willen immers, ook op termijn, meerwaarde blijven bieden en competitief blijven.

Echter brengt de stap om daadwerkelijk te gaan innoveren vaak ook onzekerheden en onduidelijkheden met zich mee. Op het vlak van processen, producten, diensten en organisatie moeten er bepaalde zekerheden losgelaten worden. Innovatie kost geld, tijd en kan ook voor de nodige fouten en risico’s zorgen. Daarnaast zijn de resultaten van innovatieve stappen niet altijd zeker en ze passen soms ook niet binnen de huidige wet- en regelgeving of binnen het huidige bouwbesluit.

Innovatie en vernieuwing zijn vaak onderdeel van het dagelijkse werk.

Kleine stapjes

Toch zien de meeste partijen voldoende kansen om de innovatieve uitdagingen aan te pakken. Het benutten van slimme technologieën maakt andere (lees innovatieve) methodes werkbaar en betaalbaar. Zo zien we, zowel in de nieuwbouw als in de onderhoud- en renovatiebranche steeds meer een fabrieksmatige en modulaire aanpak op basis van conceptueel bouwen en gebruikmaking van prefab systemen. Op het gebied van installaties zien we data-gestuurde technologie die helpt om de energieprestaties te verbeteren en gelijktijdig het bewoners- en gebruikerscomfort te verhogen. De toepassing van de 3D printtechnologie is eveneens een voorbeeld van innovatie die zijn meerwaarde heeft bewezen in onze sector. Een vorm van sociale innovatie is de introductie van het exoskelet, een draagbaar skelet dat je zelf kunt aansturen waardoor de fysieke belasting van de medewerkers minder wordt en vroegtijdige uitval kan voorkomen. Sterker nog, medewerkers met klachten kunnen weer terugstromen in het arbeidsproces.

Innovatie, creativiteit en co-creatie zijn een bittere noodzaak om te kunnen voldoen aan de immense opgave die voor ons ligt de komende jaren binnen de nieuwbouw- en renovatiesector. Het goede nieuws is dat vele bedrijven hier al vele jaren, succesvol, mee bezig zijn. In deze editie van Renda tref je een aantal voorbeelden aan van innovatieve ontwikkelingen bij toeleverende en uitvoerende bedrijven. Uit de voorbeelden blijkt dat bij deze organisaties ‘innovatie’ géén afdeling binnen de organisatie is, maar dat het gaat om een juiste mindset binnen de gehele organisatie. Het vraagt vaak om creativiteit van alle medewerkers, waarbij aan bestaande processen en producten extra zaken worden toegevoegd waardoor nieuwe kansen en oplossingen ontstaan.

Leiderschap

Het blijkt (met uitzondering van disruptieve innovaties) dat innovatie en vernieuwing vaak onderdeel zijn van het dagelijkse werk, wat in kleine stapjes wordt gedaan, maar wat wel degelijk tot grote resultaten leidt. De voorbeelden in deze editie geven eveneens aan dat goed leiderschap essentieel is. De innovatieve leider zal de mensen niet leiden, maar verleiden om het beste uit zichzelf naar boven te halen.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren