Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Het succes van een duurzame samenwerking

10 juli 2023

In Den Dungen zijn 17 eensgezinswoningen in één stap naar Nul-Op-De-Meter gegaan. Woningcorporatie Woonmeij heeft de focus gelegd op het realiseren van een negatieve energiebalans, zodat de woningen op lange termijn zelfvoorzienend zijn.

Waarom deze case is uitgevoerd:

Volgens Woonmeij

Woonmeij staat voor de uitdaging om haar woningen tegen 2050 te verduurzamen. Het doel is om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Woonmeij houdt de voortgang van haar CO2-doelstelling bij aan de hand van theoretische uitgangspunten die gangbaar zijn in de sector. De verwezenlijking van deze taak vindt plaats in twee fasen. Normaliter (tot 2026) wordt alleen stap 1 uitgevoerd, maar omdat Woonmeij nog aan het begin van de opgave staat is er voor dit complex gekozen om stap 1 en 2 te realiseren. De duurzaamheidsopgave behoeft gedegen keuzes met het oog voor het belang voor de huurders. Duurzaam samenwerken en oprecht partnerschap met de partners voor Woonmeij is hierbij noodzakelijk. Woonmeij is hiervoor een strategisch samenwerkingsverband met Orly&Endevoets aangegaan. 

Frans Brouwers, Woonmeij, Teamleider vastgoed

Volgens Orly & Endevoets

Voor dit project is besloten om te kiezen voor EPV (Energieprestatievergoeding). Dit heeft geleid tot een grondige en zorgvuldige uitvoering van de ontwerp- en engineeringfase. De focus lag vooral op het realiseren van een negatieve energiebalans (meer energieopwekking dan verbruik) voor de komende 10 jaar, zodat de woningen op de lange termijn zelfvoorzienend zijn. Een cruciale factor hierbij was de nauwe samenwerking tussen de aannemer en de installateur.

-Bryan Endevoets, Orly & Endevoets, directeur

Ruimtelijke Kwaliteit

Bewonerstevredenheid:

Comfort

De woningen zijn dusdanig geïsoleerd dat de temperatuur super constant en behaaglijk blijft. Dit is gerealiseerd door de renovatie van het dak, kopgevel en de kozijnen. Daarnaast is er langsgevel spouwmuurisolatie aangebracht en zijn de woningen aardgasvrij gemaakt door het monteren van een lucht-water warmtepomp. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de bewoners er qua energiekosten goed op vooruit zijn gegaan. De gemiddelde energiebesparing per woning is €77 per maand. Bewoners zijn hier erg over te spreken.

Tevreden met resultaat

De bewoners hebben de renovatie als positief, maar ook als intensief ervaren. In een kort tijdsbestek vonden er veel veranderingen plaats in en rondom hun woning, waren er veel mensen aanwezig en er was veel verkeer in de straat. Bovendien waren er veel wijzigingen in de planning als gevolg van veranderende levertijden van materialen. Dit maakte het project uitdagend. Tegelijkertijd was er veel begrip vanuit de bewoners en werkte iedereen goed samen.

Impact op energieverbruik

Dit is een indicatie op basis van het gemiddelde energieverbruik

Voor renovatie 
-Netto warmtevraag hoekwoning: 135 kWh/m2/jaar
-Netto warmtevraag tussenwoning: 125 kWh/m2/jaar
-Gasvebruik: -
-EPV: €0
-Gemiddelde besparing per woning: - 

Na renovatie
-Netto warmtevraag hoekwoning: 45 kWh/m2/jaar
-Netto warmtevraag tussenwoning: 35 kWh/m2/jaar
-Gasvebruik: -
-EPV: €109/110 p/m
-Gemiddelde besparing per woning: €77 p/m

Uniek aan deze case:

Gemeenschapszin

Door de enorm gestegen energieprijzen en andere consequenties van de oorlog in Oekraïne was er een sterke mate van gemeenschapszin. Zowel tussen projectpartners als tussen bewoners. Ondanks de uitdagingen had iedereen hetzelfde doel voor ogen, namelijk verduurzamen!

Samenwerking

Door de uitdagingen die zich tijdens het project voordeden was het des te belangrijker om als partnerbedrijven en opdrachtgever heel erg nauw samen te blijven werken. Soms bracht dit inhoudelijk felle discussies, maar het resultaat mag er zijn.

Het succes van dit verbeterproject

  • Seperate opdrachtverstrekking bouwkundig aannemer & installateur, direct vanuit corporatie.
  • Uitgebreide engineering en doorrekening m.b.t. EPV-wetgeving; afzetten verbruik tegen opwekking voor komende 10 jaar.
  • Complex, maar passend installatiepakket waarbij een WTW is toegepast zonder toevoerkanalen door de woning. De toevoer is centraal via het trappengat en wordt gereguleerd.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren