netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Energiebesparing kan niet zonder gedragsverandering

do 28 sept 2017

Steeds meer corporaties realiseren zich dat je energiebesparing niet alleen met techniek kunt oplossen. Er is ook gedragsverandering nodig, maar hoe doe je dat? Zeker als je je daarbij wilt richten op ‘de massa’ en niet alleen op de zeer geïnteresseerde early adapter die het een sport vindt alles tot in de puntjes bij te houden.

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat een eenvoudige energiedisplay die als een dashboard directe feedback geeft of je energieverbruik kan leiden tot gemiddeld 5 tot 10% energiebesparing, een verlaging van de woonlasten van zo’n €100 tot €200 voor een gemiddeld huishouden. Een pilot in Rotterdam IJsselmonde bij woningcorporatie Woonbron kwam hiermee eind 2013 al in het nieuws.

 

Slimme meter niet slim genoeg

Alle Nederlandse huishouders worden tot 2020 voorzien van een slimme meter, maar die is niet zo slim om uit zichzelf tot besparing te leiden. Daarvoor heb je een uitleesapparaatje nodig. Natuurlijk bestaan er al wel diverse apps en slimme thermostaten, maar deze zijn vaak te ingewikkeld, te duur, verdwijnen uit de aandacht of zijn gebonden aan al dan niet betaalde internetdiensten of energiebedrijven. Een onafhankelijke eenvoudige laagdrempelige energiedisplay die directe feedback geeft aan de bewoners over hun energieverbruik bleek echter nog niet op de Nederlandse markt te zijn. Daarom heeft een consortium van 5 bewonersondersteunende organisaties (zoals huurdersverenigingen, energieloketten) het initiatief genomen een display naar Nederland te krijgen die vooral gericht is op de bewoner.

De display werkt als een klok aan de muur en haalt de slimme meter letterlijk uit de kast: zowel het actuele gas- als elektriciteitsverbruik is eenvoudig af te lezen. Je kunt ook je maandelijkse budget instellen en vervolgens per dag zien of je daar boven of onder zit. Mensen met zonnepanelen kunnen daarnaast direct zien of ze elektriciteit terug leveren. De bewoners van het proeftuin project krijgen deze display nu ook in hun woning.

Eenvoud is belangrijk

De consortiumpartijen zijn ervan overtuigd dat veel bewoners met lagere inkomens, wat minder technologisch geïnteresseerde mensen ouderen en digibeten meer en blijvend worden geactiveerd door een dergelijke display dan door online apps of energieanalyses die via de computer worden ontsloten. Uit de meest recente marktbarometer van RvO blijkt dat de markt nog sterk achterblijft. Nog steeds ontbrekend zijn eenvoudiger tools, meer op visualisatie gericht, die geschikt zijn voor de genoemde doelgroepen. Deze groepen krijgen volgens de Woonbond steeds meer moeite met de stijgende energielasten. Ongeveer 1.2 miljoen Nederlanders (veelal digibeten) heeft nog geen toegang tot het internet, dus ook voor deze groep zijn eenvoudige energiedisplays van belang.

Om de doelstellingen uit het convenant Huishoudens te behalen en 10 petajoule te besparen moet je óók nieuwe diensten, hulpmiddelen inzetten en nieuwe doelgroepen aanboren die nu nog niet actief zijn en meedoen met besparen. De meeste initiatieven richten zicht vooral op de toch al actieve consument, energieleveranciers bieden hun eigen producten aan en onafhankelijke dienstaanbieders bedienen vooral de zeer geïnteresseerde early adapters. Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol vervullen in het voorzien van hun bewoners in een dergelijke eenvoudige energiedisplay.

De Energieproeftuin: deltaWonen en Trebbe

Op 12 oktober licht Ernestine Elkenbracht van Quintens op het Renda-event bij deltaWonen in Zwolle toe hoe bewoners op deze manier zelf aan het stuur komen van hun energieverbruik. Kom jij ook?

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren