Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Artikelen

De Vitale Corporatie - deel 4

Carlo Muller, Marion Muller-van der Flier, Ron Hofman - 18 december 2018

Om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien, is het voor organisaties van belang om de dynamische samenhang tussen omgeving, organisatie, en individu kennen. Structuur en cultuur hebben ook invloed. Is de organisatie bij machte om de structuur snel aan te passen indien veranderingen in de omgeving daarom vragen? En past de cultuur nog wel bij de veranderende vraag en ontwikkelingen?

Verschillende veranderingen, zoals de Woningwet 2015, hebben zo hun consequenties op de bedrijfsvoering van woningcorporaties. Hoe blijven corporaties ‘in control’ in een veranderende corporatieomgeving? Het is noodzakelijk om te denken vanuit integraliteit ten aanzien van de bedrijfsvoering. Steeds meer organisaties onderkennen dit en hebben behoefte aan een systeem waarmee de bestuurbaarheid en beheersbaarheid gecontroleerd wordt.

Fysieke gezondheid

Om te werken aan de vitaliteit van corporaties kent de Vitale Corporatie© vijf programma’s. Naast een algemene vitaliteitsscan, is in vorige artikelen aandacht besteed aan toekomstbestendig vastgoed en mentale gezondheid. In dit laatste artikel gaan we in op het versterken van de financiële gezondheid van je corporatie en het werken aan toekomstbestendig woonbeleid.

Beïnvloeding van het financieel beleid

Corporaties verkeren momenteel nog steeds in turbulente omstandigheden en hebben nog veel te doen om zo optimaal mogelijk hun taakstelling te kunnen uitvoeren. De maatschappelijke opgaven en de komende veranderingen waarvoor corporaties staan zijn onverminderd groot. Denk aan de energietransitie, vergrijzing, en betaalbare huurwoningen.

Vanuit financieel perspectief is het van groot belang dat corporaties zich door ontwikkelen en professionaliseren op meerdere competenties, zoals oog voor duurzaamheid en innovatie, om naar de toekomst toe in staat te zijn vitaal en wendbaar te blijven om excellent te kunnen presteren die haar omgeving en maatschappij aan de corporatie stellen. Daarnaast moeten corporaties zichzelf de vraag stellen welke veranderingen er doorgevoerd moeten worden om te komen tot een vitale excellente corporatie die bestendig en wendbaar is voor de toekomst.

Disbalans

De financiële mogelijkheden zijn verkrapt, mede door overheidsmaatregelen. Ook is het verdienmodel van veel corporaties niet duurzaam omdat er een disbalans is tussen de lage opbrengsten en de hoge kosten voor het onderhoud van woningen, de leefbaarheid en verschillende heffingen. Een vrije oriëntatie van gedachten voor nieuwbouw zou kunnen zijn om alleen een concept voor een sociale woning te ontwikkelen dat rendabel is en waarbij de onderhoudskosten laag zijn.

Een aandachtspunt vanuit de praktijk om te komen tot juiste investeringsbeslissingen is dat het bepalen van financiële criteria op basis van bedrijfseconomische en maatschappelijke motieven nog onvoldoende gebeurt met verdieping. Wat moeten woningcorporaties meenemen in hun proces voor een financieel gezonde bedrijfsvoering?

  1. MARKT: Macro-economische omstandigheden, regelgevende instanties, concurrentieverhoudingen.
  2. STRATEGIE: Doelen missie, besturingsmodel, corporate governance.
  3. FINANCIELE PRESTATIES: Accounting policies, economische performance, risicoprofiel, financiële positie.
  4. OPERATIONELE PRESTATIES: Huurders, personeel, innovatie.

De maatschappelijke opgaven waarvoor corporaties staan zijn onverminderd groot.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Renda en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren