Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Columns

De Vitale Corporatie - deel 1

Corporaties kennen in de 21e eeuw een turbulent bestaan. De verhuurdersheffing, de forse regulering van het takenpakket van corporaties en de turbulente woningmarkt zorgden voor jaren van onduidelijkheid en onzekerheid. Inmiddels is er voor corporaties een nieuwe werkelijkheid ontstaan.

De nieuwe realiteit is onder andere vastgelegd in de nieuwe Woningwet en Veegwet en betekent een forse wijziging in het speelveld en de (on)mogelijkheden van woningcorporaties anno nu en in de nabije toekomst.

Speerpunten in dit nieuwe speelveld zijn betaalbaar huurbeleid met aandacht voor woonlasten, verduurzaming, CO2-neutraal en gasloos. Dat betekent terug naar de corebusiness met de klant en de huurder centraal. Verder hebben corporaties te maken met factoren als marktwaardering en toegenomen aandacht voor efficiency van de organisaties en effectiviteit van de inzet van middelen.

Dit vraagt veel van woningcorporaties en hun medewerkers. Er wordt van ze verwacht (pro-)actief, innovatief en interactief te handelen. Telkens dient betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit centraal te staan. Dit is ingewikkeld in een turbulente tijd waarin wet- en regelgeving het lastig maakt om herkenbaar en flexibel beleid te maken.

Volkshuisvestelijke opgave

Daar komt dan nog bij dat de woningmarkt ook voor huurwoningen op dit moment fors oververhit raakt. Niet alleen in de Randstad, maar ook in veel andere delen van Nederland, enkele krimpgebieden daargelaten, is de vraag naar betaalbare koop- en huurwoningen groot. Woningcorporaties dienen daarbij het sociale huursegment te bedienen vanuit hun volkshuisvestelijke opgave. En dan moeten ze ook nog eens passend verhuren.

De grote vraag voor woningcorporaties nu is: Hoe worden we vitaal en toekomstbestendig? Dat kan alleen door gestructureerd te ‘werken aan de gezondheid’ van zowel de vastgoedportefeuille, de processen, de financiën als de medewerkers. Dat begint met een soort ‘vitaliteitsscan’, een onderzoek naar dat wat goed is en goed gaat. Waar is groei mogelijk is en waar ligt de kracht van de organisatie? En wat is het echte toekomstperspectief?

Het Vitaalprogramma

Je zou daarbij kunnen denken in vitaalprogramma’s vanuit de gedachte: ‘wat je aandacht geeft, groeit’. En dus vertrekken vanuit dát wat goed is en goed gaat, bijvoorbeeld:

  • Werken aan ‘fysieke gezondheid’: Daarmee werk je aan toekomstbestendig vastgoed met aandacht voor duurzaamheid en betaalbaarheid via het portefeuille- en assetmanagement.
  • Werken aan ‘emotionele gezondheid’: Daarmee werk je aan een toekomstbestendig woonbeleid met aandacht voor scheefwonen, overlast en resultaatgericht onderhoud.            
  • Werken aan ‘mentale gezondheid’: Daarmee werk je aan toekomstbestendige teams en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en organisatie met aandacht voor leiderschap, samenwerking en teambuilding.
  • Werken aan ‘gezonde voeding’: Daarmee versterk je de financiële gezondheid van je corporatie met aandacht voor systemen, financiën, rendement en processen.

Het Vitaalprogramma is geen afvinklijst of standaard verandertraject. Het is een aanpak met vijf resultaatgerichte en flexibele programma’s, afgestemd op ieders kracht en groeimogelijkheden. Dit alles onder begeleiding en met monitoring om te kijken of de stappen die gezet worden resultaat op­­leveren.

Het lonkend perspectief is helder: toekomstbestendigheid, vitaliteit, wendbaarheid, succes en betrokken mensen. Dat is het uitgangspunt voor alle processen, adviezen en acties die worden betrokken in het vitaalprogramma. Dit gebeurt naast de dagelijkse gang van zaken en met respect voor de tijd en energie die de volkshuisvestelijke taak vereisen.

Een vitale corporatie is een toekomst­bestendige corporatie

Het past in de huidige gezondheidstrend. We willen allemaal fit en vitaal zijn en blijven. Ook corporaties willen graag onderscheidend zijn en wendbaarheid maximaliseren. Teams, processen, systemen en strategieën versterken door samenwerking en verbinding.

De kracht zit in continue ontwikkeling van de corporatie om toekomstbestendiger te worden op alle terreinen. Het leidt tot een wendbare en vitale corporatie.

De Vitale Corporatie is een methode die is opgezet en ontwikkeld door FM Consultants - vastgoedprofessionals, VISA - Vaart in Samenwerken en TREIV - waardecreators.

 

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.
Is de circulaire weg die jullie ingeslagen zijn de juiste?

Sluit 6 oktober aan en praat mee

Klik voor meer

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren