netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Verlost uit de houdgreep?
Harm Valk
Harm Valk

do 26 april 2012

Je kunt er niet omheen: het kabinet is gevallen. Het gedoogexperiment is mislukt en de BV Nederland zit met de brokken. ‘Bijzonder’ noemden de voorstanders anderhalf jaar geleden deze kabinetsconstructie. ‘Riskant’ was de kwalificatie van anderen; niet alleen van politici die zich buiten gesloten voelden, maar ook van neutrale buitenstaanders in binnen- en buitenland. Hoe dan ook, dit staatkundig experiment is ten einde. Maar komt daarmee ook de woningmarkt uit de houdgreep van een besluitloze overheid? Kortom, wordt het nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de (bestaande) bouw?

Niet alleen de particuliere woningmarkt zit op slot. Inmiddels lijkt ook de huurmarkt knersend tot stilstand gekomen en de spreekwoordelijke ijskast komt vol te zitten met de verbeterplannen voor de corporatievoorraad. Onder druk van grommende rating agencies dreigt een rentestijging, wat niet alleen zou leiden tot een directe stijging van het financieringstekort voor de overheid, maar ook tot nog grotere problemen voor de financiering van verbouwplannen voor particulier en corporatie.  

Als de hypotheekrenteaftrek de enige sleutel zou zijn op dit gordiaanse slot, dan is er hoop. Er lijkt inmiddels een brede consensus te zijn ontstaan voor een beperking van de aftrek. Het H-woord is als doemscenario verbleekt ten opzichte van het rentespook en de zelfgeschapen Brusselse eisen. Iedereen verwacht het; “laat maar weten hoe”, verzuchten zelfs de makelaars. Maar het is de vraag of er in Den Haag politieke moed is om hierover vóór de verkiezingen van september een beslissing te nemen.

Moeten we het hier wel van hebben? Is er geen alternatief om een stap te zetten op weg naar een duurzame en energieneutrale gebouwde omgeving? Wie goed oplet ziet inmiddels een onderstroom ontstaan bij particuliere eigenaren. In veel dorpen en steden zijn er de afgelopen maanden bijvoorbeeld succesvolle zonnestroomprojecten gerealiseerd. Niet van bovenaf geregeld, maar aangejaagd door lokale enthousiastelingen met een goed gevoel voor de mogelijkheden van sociale netwerken. Als professionals beschouwen we die particuliere sector vaak als te moeilijk. Blijkbaar kijken we niet goed, zien we niet alle mogelijkheden. Laten we onze blik verbreden: onconventioneel denken en doen. Dan zijn er – ook nu – nieuwe kansen. Op naar de volgende ronde!            

Senior adviseur Nieman Raadgevende Ingenieurs

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Kom je ook naar de Dag van de Bewoner?

Dompel je op 14 november  onder in de wereld van bewonerscommunicatie aan de hand van inspirerende voorbeeldcases en discussies met medevakgenoten.

Bekijk het programma

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren