netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Renoveren in het onderwijs
Henk Brinksma
Henk Brinksma

do 6 juni 2013

Naar aanleiding van mijn bezoek aan het congres ‘Onderwijs, de basis voor toekomstgerichte renovatie’, wil ik uw aandacht vragen voor afstudeer- en stageplaatsen waar studenten hun kennis over toekomstgerichte renovatie kunnen vergroten.

Binnen de opleiding Bouwkunde aan de Hogeschool Utrecht is in het verleden wisselend aandacht besteed aan de bestaande voorraad. Nieuwbouw voerde echter de boventoon. Dit beweegt mee met de maatschappelijke aandacht voor de bestaande voorraad: in de jaren tachtig is er een periode met hernieuwde aandacht voor de bestaande bouw. Gelijktijdig werd tijdens de opleiding aandacht besteed aan vakken als renovatietechniek en stadsvernieuwing. Daarna is er veel aandacht gekomen voor de nieuwbouw van Vinex-locaties. En op dit moment is er weer veel belangstelling voor de bestaande voorraad. De toekomst zal uitwijzen of dit het resultaat is van de economische teruggang in de bouw, of dat dit nu eindelijk een blijvende en duurzame belangstelling is.

Met de aanstelling van prof.dr.ir. Vincent Gruis als lector Vernieuwend Vastgoedbeheer is vier jaar geleden aangegeven dat de hogeschool serieus aandacht wil besteden aan de bestaande woningvoorraad. Gruis is als lector aangesteld bij het kenniscentrum van de faculteit Natuur en Techniek. Het kenniscentrum vormt de brug tussen vragen uit de beroepspraktijk en de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van de Hogeschool Utrecht, en is het innovatielab voor het midden- en kleinbedrijf in de regio Utrecht. Projecten en onderzoek vinden plaats onder leiding van lectoren en worden uitgevoerd met behulp van docenten en studenten.

Het curriculum van nu ondergaat een vernieuwingsslag waarbij de contouren en de invulling al voor een groot deel zijn vastgesteld. Hier zien we een grote verandering met het oude curriculum. De bestaande voorraad is weer onderdeel van het onderwijs. De praktijk blijft daarbij natuurlijk een belangrijke component; stages en minors die plaatsvinden in het vierde en vijfde semester, kunnen door de studenten gebruikt worden om kennis over de bestaande bouw verder uit te breiden. Ook tijdens het afstuderen zijn de studenten in staat hun kennis over de bestaande voorraad in de praktijk te vergroten. Het zou jammer zijn als het de toekomstige beroepsbeoefenaars ontbreekt aan praktijkervaring.

Docent bouwtechniek en architectuur, Hogeschool Utrecht

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren