netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Renoveren is meer dan energetisch updaten
Henk Brinksma

ma 11 juli 2016

Het is alsof renovaties alleen nog maar afgemeten worden aan de energetische prestaties. Label B, label A of Nul op de Meter, de renovaties worden gemeten in energiebesparing. Natuurlijk zijn deze besparingen belangrijk, zij zorgen voor een verkleining van de foodprint. Maar er zijn andere ontwikkelingen die we bij een renovatie in de gaten moeten houden.

Zo moeten de woningen meerdere malen aanpasbaar zijn. Haico van Nunen (2010) stelt in zijn proefschrift dat woningen in ieder geval 120 jaar mee moeten gaan. Als we de vervangende nieuwbouw capaciteit in Nederland bezien, moeten we zelfs uitgaan van minimaal 200 jaar. Dit betekent dat woningen meerdere malen gerenoveerd moeten worden. Daarom moet er gebruik gemaakt worden van renovatieoplossingen die geen belemmeringen vormen voor renovaties in de toekomst.

Veel van de grondgebonden NoM woningen maken gebruik van theemutsen die moeilijk uit te breiden zijn. Het is bijvoorbeeld bijna onmogelijk om de gerenoveerde woning na een aantal jaar aan de achterzijde uit te bouwen. Dit is een aanpassing die voor veel bewoners van belang is. Ook de installaties zullen continu aangepast moeten kunnen worden, omdat er steeds weer andere eisen aan gesteld worden. De isolatie-eisen van nu zijn wel degelijk anders dan die van 10 tot 15 jaar geleden. Het zou handig zijn als we deze tussentijds kunnen aanvullen of verbeteren.

Zijn de renovaties in staat om in te spelen op de marktdynamiek? De markt vraagt in Amsterdam andere oplossingen dan bijvoorbeeld in Heerlen. Aanbieders van renovatieoplossingen moeten op beide markten kunnen inspelen.

Ook houden de huidige renovaties weinig rekening met de veranderingen van het klimaat. Er wordt niet of nauwelijks rekening gehouden met intensievere regenbuien. Goten en hemelwaterafvoeren hebben nog dezelfde afmetingen als 25 jaar geleden en waterbergingen zijn nauwelijks te vinden. Wat is het effect van de klimaatverandering op onze flora en fauna en wat betekent dit voor toekomstige renovaties?

Laten we dus vooral verder kijken dan de oplossingen die nu geboden worden en zorgen voor aanpasbare renovaties in de toekomst.

Ir. Henk Brinksma

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren