netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

HomeMates versus Nederland Kantelt
Anke van Hal
Anke van Hal

do 27 november 2014

Het was een toevallige samenloop van omstandigheden; op de dag dat ik de kans kreeg in het Financieele Dagblad te vertellen over het nieuwe kennisplatform HomeMates en het gedachtegoed erachter, werd Jan Rotmans uitgebreid geïnterviewd in het radioprogramma Twee Dingen. Jan kondigde daar het nieuwe platform Nederland Kantelt aan en deed dat op zijn bekende, vrij stellige wijze. Omdat de titel van het interview met mij ‘Ik word achterdochtig als mensen stellig zijn’ luidde, kreeg ik van diverse kanten de vraag hoe mijn werk zich verhoudt tot dat van hem. En natuurlijk, twee duurzame platforms op één dag in de media: ook dat viel op. Heeft dat zin?

Graag grijp ik de kans aan om op deze plek wat dieper op deze vragen in te gaan. Om met die stelligheid te beginnen: ik ga inderdaad soms ver qua nuancering, maar als het over het klimaatprobleem gaat, ben ook ik uitgesproken. Ik sluit weliswaar niet uit dat er misschien klimaatsceptici zijn die gelijk hebben, maar vind dat we het ons simpelweg niet kunnen veroorloven om het risico te nemen dat ze dat niet hebben. Dit nog los van het feit dat er veel meer wetenschappers wel zeker lijken te zijn van het klimaatprobleem dan niet (meeste stemmen tellen). Wat mij betreft einde discussie. En daarom – om in de terminologie van Jan te blijven – stel ik evenzeer vast dat het tijd is om te kantelen.

Ook ben ik het met Jan eens dat dit kantelpunt nabij is. Wel zal ik minder snel dan hij beweren dat de onderstroom het zeker gaat winnen van de gevestigde orde, maar ik heb er wel bewust voor gekozen de wereld vanuit dat perspectief te bezien. Het glas is immers halfvol of halfleeg. Deze week hoorde ik weer veel gesomber vanuit de corporatiewereld over de beperkte mogelijkheden om met energiebesparing aan de slag te gaan en ik nam kennis van cijfers die uitwezen dat het animo op dit vlak aantoonbaar was afgenomen. Ik zie echter vooral dat zich zowel binnen de corporatiewereld als de (bouw)wereld daarbuiten, ontwikkelingen voordoen die we een paar jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. 

Ik zie de Stroomversnelling natuurlijk en alles wat daarop aansluit, maar ik zie veel meer mooie en succesvolle initiatieven. Ik zie nieuwe samenwerkingsvormen, meer oog voor de belangen van betrokken partijen, nieuwe aanbestedingsvormen. En ik hoor heel veel mooie verhalen zoals dat van het ketensamenwerkingsverband dat de Nyenrode Supply Chain Award won. Dat kreeg, onder andere met behulp van drie stripboeken, 95% van de bewoners (met twintig verschillende nationaliteiten!) in een mum van tijd enthousiast voor een groot palet aan energiebesparende maatregelen die tot substantiële huurverhoging leidden. Hoezo bewoners willen niet? Het is maar net hoe je het aanbiedt.

En dat brengt me bij de vraag over de platforms. Nederland Kantelt en HomeMates sluiten naadloos op elkaar aan. Nederland Kantelt gaat een beweging op gang brengen op heel veel fronten en in vele vakgebieden. HomeMates levert in die geest een concrete bijdrage binnen het afgebakende gebied van energiebesparing in de bestaande woonomgeving (in bewoonde staat). En ook hier gaat het over verbinden. Er worden praktische handvatten gegeven voor het vergroten van het succes van energiebesparende renovatieprojecten. Daarbij wordt specifiek de derde succesfactor belicht, die vooral over verbinding gaat. Want dat goede techniek en voldoende budget noodzakelijk zijn, weet iedereen. Maar er is meer nodig. En over dat meer, gekenmerkt door het begrip ‘samen’, gaat HomeMates.

Twee initiatieven van een heel andere aard dus die elkaar versterken. Ik doe zeker mee aan Nederland Kantelt en zet me volledig in voor HomeMates. Om te laten zien dat er al veel kan en veel gebeurt. Om het glas halfvol te laten zijn. En om het heel concreet te maken: ik zoek mooie verhalen. Zo veel als mogelijk. Als duwtje bij het kantelen. Dus kent u ze? Vertel ze ons!

Hoogleraar duurzaam bouwen aan de TU Delft en Nyenrode Business Universiteit

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren