netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Gekke Gerrit
Dirk Zuiderveld

ma 6 juni 2016

“Wat ben jij nu weer allemaal aan het doen?” Met de nodige scepsis stelde ze me die vraag toen ik haar vroeg om een factuur te versturen met 83,33% reductie.

Het is een trend. Voorheen deed je hetzelfde kunstje met kleine variaties voor verschillende opdrachtgevers en zo hopte je van project naar project. En dat noemde je dan maatwerk. Tegenwoordig word ik steeds vaker betaald door meerdere opdrachtgevers in hetzelfde project. Iedereen minder uitgaven en zijn we allemaal gelukkig, maar eigenlijk gaat het toch over meer.

Een mooi voorbeeld is 'Ketelsamenwerking' in Eindhoven. In deze samenwerking hebben twee woningcorporaties het installatieonderhoud aan hun woningen samengevoegd. Vier installatiebedrijven gaan er samenwerken om het onderhoudsproces zo goed mogelijk te optimaliseren. De aanleiding voor de 'Ketelsamenwerking' was dat firma A hetzelfde kunstje de ene week in de straat voor de ene opdrachtgever deed en de andere week firma B voor de andere opdrachtgever. Tel daarbij op het besef dat binnenkort de laatste gasgestookte ketel wordt opgehangen. Daarom hebben we gezegd; het kán anders en het móét beter. De kerndoelen zijn logisch en bleven ongewijzigd: huurders moeten 'behaaglijk kunnen wonen', de installaties moeten veilig zijn en het proces van onderhoud en vervangen moet zo slim mogelijk georganiseerd zijn. Dit zijn we gezamenlijk gaan vormgeven naar één optimaal proces. Dit betekent dus ook dat alle zes de organisaties zich conformeren aan deze werkwijze.

Optimaliseren start met analyse: dezelfde doelen, dezelfde ketels en op het oog leken de werkwijzen redelijk hetzelfde. Her en der waren er detailverschillen met een bijkomende rapportage hier en een extra controle daar en dergelijke, op hoofdlijnen vergelijkbare processen. De praktijk bleek geheel anders, marginale verschillen creëren regelmatig grote effecten. Er waren forse verschillen in sleperspercentages en veiligheidsrisico's of paragrafen in een contract die tot stevige factuurstromen leidden. Kortom, veel werk om het werk. ?Vroeger had ik één medewerker op kantoor tegen vier mensen buiten, nu is dat één op twee, ook omdat elke opdrachtgever het weer anders wil.?

De slotsom is dat we op basis van het beste uit deze zes werelden er voor elke organisatie een verbeterd proces staat en draait. Met een fors verlaagd kostenniveau bij iedereen. Bij verzoek tot maatwerk hebben we continu de vraag gesteld: ?Wat doe je er dan echt mee en wat levert het op??

'Ketelsamenwerking' laat zien dat denken en werken op basis van de principes van Total Cost of Ownership (TCO) weinig te maken heeft met alleen afkoop op basis van levensduur. Dat is zinloos. TCO staat voor product én proces met de O van Organisation ? sorry voor het Engels.

In Eindhoven hebben we voor bedrijfsoverstijgend TCO gekozen want ja, we zijn gekke Gerrit niet.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren