Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Casade maakt daken klaar voor de toekomst

23 september 2019

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn. Wooncorporatie Casade heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid ontwikkeld om deze transitie volgens logische stappen aan te pakken. Via verschillende programma's maakt zij de komende jaren flinke stappen in het verduurzamen van de woningvoorraad in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Het programma Dakenstroom richt zich op het toekomstbestendig maken van hellende daken en start binnenkort. De daken veranderen daarbij van passief naar actief. Dit door maximaal in te zetten op isolatie, minimalisatie van toekomstig onderhoud en collectieve opwekking van duurzame energie. Waar mogelijk in combinatie met zogeheten 'groene' daken.

Ruim een jaar werkte Casade aan de voorbereiding van de doorgaande stroom van dakverbeteringen die binnenkort start. Vanaf het begin was duidelijk dat de dakaanpak naadloos moet aansluiten bij de vervolgstappen die nodig zijn om de woning geheel CO2-neutraal te maken. Dat betekent concreet dat niet zomaar een laag isolatie aan het dak wordt toegevoegd. In de dakopbouw wordt rekening gehouden met mogelijk toekomstige maatregelen, zoals het verder isoleren van de woning en het plaatsen van nieuwe installaties. Hiervoor worden de dakoverstekken groter en de dakdoorvoeren toekomstbestendig. Daarnaast worden de daken maximaal actief gemaakt.

Slim combineren

“We zijn de Dakenstroom begonnen om ons aankomend dakonderhoud slim te combineren met het verduurzamen van de woning”, verklaart Marco Matheeuwsen, programmamanager duurzaamheid bij Casade. “We zochten daarbij de meest optimale manier om onze daken te gebruiken voor CO2-besparing en richten ons vooral op isolatie, kierdichting en energieopwekking. Tegelijk verbeteren we voor onze huurders het wooncomfort en matigen we de stijging van hun woonlasten. We benutten financiële regelingen voor collectieve energieopwekking zo efficiënt mogelijk en beperken toekomstige onderhoudskosten. Net als veel corporaties hebben onze woningen veel gelijkvormige daken. Daarom kunnen we volgens één werkwijze in programmavorm efficiënt en doelmatig woningblok na woningblok daken vervangen.”

Dakmetamorfose

Voor de bewoners betekent dit dat het dak een ware metamorfose ondergaat. De overstek van het nieuwe dak geeft de woning een frisse en moderne uitstraling. Onder deze dakrand past later tegen de gevel eenvoudig nog een isolatiepakket. In het dak zijn ook voorzieningen opgenomen voor de gierzwaluw en huismus. Door de betere isolatie en kierdichting én de voordelen van collectieve opwekking van zonne-energie besparen de bewoners op hun woonlasten. Afhankelijk van de ligging van het woningblok wordt het dak aan beide kanten of aan één kant vol gelegd met zonnepanelen. Voor de kant die geen zonnepanelen krijgt, kiest Casade voor een strakke afwerking. De mogelijkheden voor een ‘groen’ dak onderzoekt Casade nog. Een groen dak voert water vertraagd af. Dit helpt om hittestress in versteende gebieden te voorkomen. En dat is hard nodig bij de extreme regenbuien die als gevolg van de klimaatverandering steeds vaker voorkomen.

Voordeel voor huurders van Casade

Het nieuwe dak is efficiënt ingericht met een centraal punt voor de afvoeren en onderbrekingen die op het patroon van zonnepanelen zijn afgestemd. Hierdoor is een optimaal dakvlak gecreëerd voor maximale energieopwekking met zonnepanelen. Casade werkt samen met gebouwverduurzamer INNAX. INNAX exploiteert de zonnepanelen die onderdeel zijn van Dakenstroom en richt een zonne-coöperatie op. Huurders van Casade kunnen voor een zeer klein bedrag lid worden van deze coöperatie. Zij participeren dan in de collectieve opwekking van zonne-energie en leveren een onmisbare bijdrage aan de energietransitie. Tegelijk besparen deze huurders op hun woonlasten door een jaarlijkse korting op hun energiebelasting. Van deze korting profiteren zij maximaal vijftien jaar. Na deze periode wordt Casade eigenaar van de zonnepanelen en kan de energieopwekking ingezet worden voor bijvoorbeeld een warmtepomp of een huisaccu. Casade kiest hiermee voor een toekomstvast concept. 

Ontwikkeling in teamverband

Samen met INNAX en Renda-partners SlimRenoveren en Fier Dakcontrol ontwikkelde Casade een programma waarbij onderhoud, isolatie en duurzame opwekking zijn samengebracht. Hierna volgde een kort en bondig uitvraagtraject onder dakspecialisten, conceptaanbieders en ervaren onderhoudsbedrijven. Weijerseikhout en Renda-partner Coen Hagedoorn zijn als ontwikkelingspartners en uitvoeringspartijen aan het team toegevoegd. Zij hebben op basis van een open programma van eisen ieder hun eigen ideale dakoplossing ontwikkeld. Vanaf november passen zij deze oplossing op de eerste woningblokken toe.

Treintjes door de woningvoorraad

Het unieke programma Dakenstroom is gericht op uitbreiden en verder ontwikkelen. In de eerste fase plaatst Casade op 185 woningen het nieuwe toekomstbestendige dak. Hierop komen in totaal ruim 4.500 zonnepanelen. Daarmee wordt ruim 700 ton CO2 per jaar bespaard en ruim 1 miljoen Kilowattuur zonne-energie geproduceerd. Na de eerste fase wordt het programma met duizenden zonnepanelen uitgebreid.

Voortdurende verbetering in proces en product is een belangrijk doel. Daarnaast deelt Casade haar kennis met andere corporaties. Zo heeft Nederland meer dan één miljoen doorzonwoningen met vaak dezelfde soort daken. Dit enorme aantal en het innovatieve uitvoeringsproces maken dat het Dakenstroomplan flink kan bijdragen aan de verduurzaming van woningen in Nederland én aan de betaalbaarheid van wonen voor huurders. De bewoners van de eerste 23 woningen reageerden positief op de plannen. In november 2019 worden die daken vervangen.

Meer informatie is te vinden op www.casade.nl/dakenstroom.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren