Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Bijeenkomst NOM met EPV

1 oktober 2022

Hoe beheer je de datastromen bij Nul-op-de-Meter (NOM) woningen met een energieprestatievergoeding (EPV)? Wat zijn de moeilijkheden en hoe richt je het communicatieproces in?

Kemkens heeft in anderhalf jaar tijd bijna 2000 woningen Nul-op-de-Meter (met EPV) gemaakt. De energie die wordt opgewekt en verbruikt wordt per woning gemonitord. Tijdens een bijeenkomst op 15 september, in hun net geopende Kenniscentrum InstallOne, deelden ze met monitoringspartij BeNext, hoe ze dit hebben aangepakt. Ook corporatie Woonmeij sloot aan met haar visie. 

Geleerde lessen

Na een kennismaking tussen de deelnemers startte een interview met Frans Bouwers (Woonmeij), Twan van Grinsven (Kemkens) en Edwin van Kessel (BeNext). Woonmeij koos vanuit duurzaamheid voor NOM-woningen, aangezien ze hiermee de lasten voor bewoners laag kunnen houden. Brouwers: “Er komt een hoop bij kijken; maar wat mij betreft mag de systeemwereld niet leidend zijn.”

Ook voor Kemkens was het een uitdaging om met de nieuwe techniek rondom NOM aan de slag te gaan: “We zijn een aantal jaren geleden gewoon begonnen, woning voor woning. Door het  simpelweg te doen leer je het meest”, deelde Van Grinsven. Inmiddels zijn er vaste contractvormen en duidelijke processen ingericht op basis van ervaring. Van Kessel: “Elke maand voeren we samen een quickscan uit waarbij we kijken naar: de energieopwekking, het huishoudelijk verbruik, de hulpenergie en de warmteopwekking. In ongeveer 10 procent van de gevallen is er iets aan de hand: de helft komt door een probleem met de techniek, de rest heeft te maken met het gedrag van de bewoner. Men is bijvoorbeeld gewend om aan de thermostaat te draaien, terwijl dat in een NOM-woning niet hoeft. Door regelmatig een scan uit te voeren zien we afwijkingen en kunnen we op tijd handelen.”

Om bewoners te begeleiden worden energiecoaches ingezet. Ook Woonmeij heeft sinds kort haar eigen energiecoach. Brouwers: “Bij de overdracht van een woning zijn bewoners vaak met andere dingen bezig, dus de informatie over NOM komt niet altijd binnen. Daarom komen we op een later moment terug om alles nog eens uit te leggen. Zo kunnen we ook sturen op gedragsverandering.” Tot slot werd nog een belangrijke tip gedeeld over samenwerken met verschillende partijen op dit gebied: maak het niet te ingewikkeld en start kleinschalig, op basis van vertrouwen.

EPV 2.0

Na een korte pauze gaf Eveline Molier, Coördinerend Beleidsmedewerker Energietransitie 
Sector Huur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een update over de aanstaande veranderingen rondom de EPV. Het Ministerie wil de nieuwe regeling laten aansluiten bij de NTA8800 en de Standaard voor woningisolatie. Daarnaast is het idee om twee varianten te maken: de EPV Basis, die aansluit op de Standaard voor woningisolatie en de EPV Hoogwaardig (ongeveer NOM niveau). Ook wil het Ministerie rekening houden met de mogelijke afbouw van de salderingsregeling vanaf 2025 en de huidige stijgende energieprijzen. Aan de hand van een internetconsultatie zal het Ministerie op korte termijn feedback vragen vanuit de markt op het gewijzigde “Besluit Energieprestatievergoeding Huur”.

Tot slot gingen deelnemers in gesprek over waar ze tegenaan lopen binnen NOM met EPV. Vragen en antwoorden die behandeld werden: ‘Hoe krijgen we het ambitieniveau voor NOM met EPV aan de bestuurderstafel bij corporaties?’ Een antwoord: dit concept mag ‘sexy’ gemaakt worden, maar moet vooral ook eenvoudig zijn. Of ‘Hoe krijgen we bewoners betrokken?’ Investeer in het team, het proces en bovenal: neem de tijd!

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren