Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Workshop 'Het meekrijgen van de bewoner in de energietransitie'

30 oktober 2019

Op 10 december organiseert het EDA-(Energie Display Alliantie) consortium de workshop 'Het meekrijgen van de bewoner in de energietransitie: stimuleren of (ongemerkt) opleggen?'

Het EDA-(Energie Display Alliantie) consortium van maatschappelijke bewonersondersteunende organisaties nodigt medewerkers van gemeenten, woningcorporaties, bouwondernemingen, energieloketten en overige belangstellenden uit voor een workshop. Tijdens de workshop komen de tussenresultaten van dit landelijke initiatief aan bod, maar het thema is nadrukkelijk breder dan het inzetten van het middel ‘energiedisplay’. Het gaat erom: hoe krijgen we ALLE bewoners mee in de energietransitie, zodat zij niet (onbewust) energie verspillen en open staan voor verandering. Is stimuleren en verleiden voldoende of maak je meer voortgang door (ongemerkt) maatregelen als vanzelfsprekend door te voeren en dit als beleid te verankeren in je organisatie? 

Details
Workshop 10 december, 13.30u - 17.00u
Locatie:
 ANNE, Veemarktplein 41 (Jaarbeurszijde Utrecht CS)
Toegang: gratis, wel graag aanmelden

Programma
13:30
 Inloop met koffie/thee
14:00 Presentaties

  • Evaluatie werving 1250 bewoners landelijk energiedisplay project in 6 regio’s en tussentijdse indicatieve meetresultaten door Planbureau voor de Leefomgeving – Spreekster: Ernestine Elkenbracht, Quintens.
  • Directe feedback via app of in home display? Recente onderzoeksresultaten uit Engeland over de besparingseffecten van gedragsbeïnvloeding – Spreker: Hugo Le Breton, Green Energy Options.
  • Ervaringen met het aanbieden van energiecoaches en energiedisplays in Amsterdam. Hoe verleid je de bewoner? Samen met de onderzoeksresultaten van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht leidt dit tot de conclusie: De buurman overtuigt meer dan een ‘instantie’. Maar…haal je hiermee je duurzaamheidsdoelstellingen? Spreekster: Kelly Schwegler, projectleider energiecoach Stichting !Woon. 
  • Corporatie aan het woord: Aanpak/visie op de implementatie van duurzaamheidsbeleid met gedragsmaatregelen bij bewoners. Een structurele inbedding in de organisatie. Spreker: Roy Schrijnders, programmamanager Duurzaamheid bij de Alliantie (onder voorbehoud).
  • Lancering Plan 'Meters Maken’: verankering en professionalisering energiegedrag-advies en eenvoudige hulpmiddelen in bestaande processen van woningcorporaties, zoals oplevering nieuwe woning, opleveren gerenoveerde woning en mutatie van woningen. Sprekers: Jaap van Leeuwen, energieconsulent Woonbond en Erik van Lidth de Jeude, Quintens.

15:30 Pauze
15:45 Interactieve paneldiscussie
Paneldiscussie met diverse experts en de zaal: Wat is er nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen? Is stimuleren van bewoners en vragen om vrijwillige deelname aan gedragsprojecten voldoende? Is het uitvoeren van een zoveelste losstaande pilot effectief? Of is een meer top-down benadering nodig om snellere voortgang te kunnen maken? Wat is de rol van de corporatie, de gemeente, het energieloket en de bewoner hierin?
16:45 Afsluiting en conclusies
17:00 Drankje en kleine snack voor vertrek

De workshop wordt mogelijk gemaakt door het EDA consortium (Energie Display Alliantie) en de leverancier van de toegepaste energiedisplays Green Energy Options uit Cambridge. Het EDA-consortium bestaat uit maatschappelijke partijen en wordt ondersteund door de Woonbond, RvO en het ministerie van BZK. Quintens doet het projectmanagement. EDA heeft na selectie deze energiedisplays naar Nederland gehaald voor een eerste toepassing in 6 gebieden (Amsterdam (Stichting !Woon), Utrecht en Houten (via de gemeente Utrecht en EnergieRijk Houten), Achterhoek (verduurSaam energieloket namens de gemeente Doetinchem en Bronckhorst), in Alphen aan den Rijn, de regio Harderwijk (corporatie UWoon) en Noord-West Drenthe (MEVM). Doel van het consortium is een voortrekkersrol te spelen en uiteindelijk opschaling te bereiken om via bewonersbewustwording 6-7% energie te besparen. Inmiddels is de display op de markt verkrijgbaar via Eco-Logisch. 

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.
Is de circulaire weg die jullie ingeslagen zijn de juiste?

Sluit 6 oktober aan en praat mee

Klik voor meer

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren