Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Woning delen: oplossing voor woningnood, armoede en eenzaamheid

27 september 2022

In Rotterdam en veel andere steden zijn veel te weinig betaalbare huurwoningen voor ouderen. Dit probleem wordt met de vergrijzing alleen maar nijpender. Woningcorporatie SOR Rotterdam wil snel meer wooneenheden realiseren. Onder meer door huurwoningen samen te delen, of te splitsen in twee kleinere wooneenheden. De Rotterdamse ouderen corporatie liet het onderzoeken. Eén op de vijf huurders voelt wel voor het delen van de eigen woning met een bekende of familielid. Eén op de zes wil kleiner gaan wonen in een opgesplitste grote woning.

Woning delen

Maar liefst één op de vijf respondenten geeft aan te voelen voor het delen van een woning. Met name de groep alleenstaanden onder de 65 jaar heeft veel interesse (34%) voor dit idee. Als redenen worden genoemd, het gezelschap van anderen en het feit dat men op deze manier kosten deelt. Het is dus tevens de oplossing tegen eenzaamheid en de stijgende woonlasten, zoals de energiekosten. Bovendien kan men in de eigen buurt blijven wonen, iets wat ook veel respondenten belangrijk vinden. Als reden om het niet te doen, noemen respondenten vaak de angst dat men gekort wordt op de AOW en toeslagen. SOR gaat graag in gesprek met de verantwoordelijke overheden om deze mogelijke hobbel weg te nemen.

Woning splitsen in twee kleinere wooneenheden

Zeker één op de zes respondenten heeft ook interesse om op de huidige plek kleiner te gaan wonen tegen lagere kosten. Voor hen is het huren van een gesplitste grote woning een mogelijkheid om dat te gaan doen. De geïnterviewden geven, naast de lagere woonlasten, tevens het zelfstandig kunnen blijven wonen op dezelfde plek aan, als motivatie.

Het onafhankelijk onderzoeksbureau USP voerde het onderzoek uit onder de bewoners van SOR. Het onderzoek betrof een enquête onder zo’n 3.500 huurders. Deze werd ingevuld door 1.029 daarvan, een respons van ruim 29%. De resultaten van het onderzoek laten de grote potentie van de twee alternatieven duidelijk zien.

Landelijke mogelijkheden

Ouderen corporatie SOR ziet niet alleen mogelijkheden voor Rotterdam, maar voor heel het land. Nederland komt ruim 30.000 passende huurwoningen voor ouderen met een smalle beurs te kort. Door het delen en splitsen van woningen kan in Nederland versnelt druk van de woningketel worden gehaald, voor jong én oud. SOR wil de komende jaren 2.000 geschikte ouderenwoningen toevoegen in Rotterdam, vooral sociale huur. In Rotterdam is nauwelijks grond voor nieuwbouw beschikbaar, dus bedacht de woningcorporatie slimme alternatieven. 

Reacties

Woning delen: oplossing voor woningnood, armoede en eenzaamheid
bekijk ook
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren