netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

'Voortdurend bezig met de vraag hoe het slimmer kan'

di 21 jun 2016

Eigen Haard staat voor een enorme opgave, aldus directeur Vastgoedbeheer Peter Hildering. “We willen in tien jaar tijd circa 35 procent van ons bezit op het niveau van energielabel B brengen. Dat betekent dat er jaarlijks 1000 tot 1200 woningen ingrijpend moeten worden gerenoveerd. Daar kunnen wij alle hulp bij gebruiken die we kunnen krijgen. Ook van de leden van Renda.”

Betrouwbaar: zeker. Solide: absoluut. Zorgvuldig: dat ook. Maar innovatief kon Eigen Haard in het verleden niet echt worden genoemd. "We hebben lange tijd vooral heel goed op de winkel gepast", erkent Hildering. "Als het buiten slecht weer zou worden en corporaties in de problemen kwamen, wilden wij er zeker van zijn dat de ellende ons als laatste zou treffen. Daarin zijn we geslaagd. Ook in moeilijke tijden kon Eigen Haard gewoon doorgaan met nieuwbouw en onderhoud, waar collega-corporaties stilvielen. Eigen Haard was nooit zo sexy, maar we konden wel blijven produceren. Daar hebben we veel waardering voor gekregen."

Toch ontstond in de loop der tijd het verlangen naar meer. "We wilden beter kunnen inspelen op ontwikkelingen die van buitenaf op ons afkomen, van de overheid, vanuit de industrie, het bouwend bedrijfsleven. Dat zijn we ook aan onze stand verplicht. Eigen Haard behoort met 62-duizend verhuureenheden tot de top vier van Nederland. Dat betekent dat je als organisatie ook maatschappelijke verplichtingen hebt. Dat je meedoet en ruimte biedt om te experimenteren en nieuwe dingen uit te proberen."

Innovatiewedstrijden

In het kader van de viering van het 100-jarig bestaan van de corporatie werd innovatie daarom tot speerpunt verklaard. "Vanaf toen zijn we ons bewust met innovatie bezig gaan houden. Eerst op de afdeling Strategie en later ook op onze andere afdelingen. Daarnaast hebben we jarenlang innovatiewedstrijden gehouden. Medewerkers konden in dat kader hun eigen ideeën aandragen om Eigen Haard slimmer en vernieuwend te laten werken en kregen vervolgens ook de kans om deze verder uit te werken en in de praktijk te brengen."

Daarmee werd Eigen Haard in de loop der tijd steeds innovatiever. Met aantoonbaar resultaat. Zo werd in 2012 de Gulden Feniks gewonnen voor de innovatieve aanpak van het renovatieproject De Koningsvrouwen van Landlust. "Ondanks de monumentale status van dat complex hebben we toch een energieprestatie van A++ kunnen halen."

Ook in de nieuwbouw wordt inmiddels vernieuwend gewerkt. Zoals in de Overtoomse Veld in Amsterdam, waar volgens het Co-Green concept ketensamenwerking vorm en inhoud wordt gegeven bij de bouw van 470 klimaatneutrale woningen. "Dus we doen best wel wat."Werken aan vitale wijken

Eigen Haard maakt zich sterk voor vitale wijken. Dat zijn volgens Peter Hildering gemengde wijken waarin alle woningtypen vertegenwoordigd zijn. "De aangescherpte regels maken dat wij ons nu vooral op de sociale huursector moeten richten. Maar daarnaast is ook het middeldure marktsegment een belangrijk aandachtspunt. Ondanks dat dit niet meer tot het kerntakenpakket van de corporatiesector wordt gerekend. Want in de regio Amsterdam is inmiddels een nieuwe sociale doelgroep ontstaan, van huishoudens met een inkomen tussen de 35-duizend en 50-duizend euro. Deze mensen kunnen niet kopen en komen evenmin in aanmerking voor een goedkope sociale huurwoning. Zij vallen dus tussen wal en schip. Dan ben je het als corporatie aan je stand verplicht om je daar sterk voor te maken. En dat doen we dus ook."


 

Corebusiness

De voorbeelden geven wel aan dat Eigen Haard innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. "Het zijn inderdaad belangrijke thema's voor deze organisatie", aldus Hildering. "Maar dat neemt niet weg dat wij betaalbaarheid echt als onze corebusiness beschouwen. Dat staat ook centraal in onze portefeuillestrategie. We willen voldoende betaalbare woningen aanbieden voor de diverse doelgroepen en we vinden dat de kwaliteit van die woningen geen onderscheidende factor mag zijn."

De aandacht voor betaalbaarheid blijkt op alle fronten. "We zijn voortdurend bezig met de vraag hoe het slimmer, beter en goedkoper kan. We zitten wat dat betreft ook nog echt in de regierol. Vraag is wel of dat in de toekomst zo moet blijven. De basale kennis willen we in huis houden, maar de vraag is of er niet meer verantwoordelijkheden kunnen worden overgedragen naar de markt. Wat kan de markt en wat moeten wij doen om die regierol te kunnen blijven vervullen? Dat is een zeer actuele discussie."

Breedte en diversiteit

Temeer omdat Eigen Haard voor de opgave staat om 35 procent van de 57-duizend woningen in portefeuille op energetisch niveau te upgraden van label e, f, of zelfs g naar tenminste label b. Hildering: "Een enorme klus, waarbij we niet eens zozeer de inbreng nodig hebben van de uitvoerende bouwbedrijven als wel van de producenten en leveranciers daarachter. Wat kunnen partijen als Stork, Honeywell of Intergas daaraan bijdragen? Of de leveranciers van glas, isolatiemateriaal en dakpannen? Daar ben ik weleens benieuwd naar."

Het zijn precies dat soort contacten, die Hildering bij Renda hoopt op te doen. "Het is de breedte en de diversiteit van het netwerk die mij aanspreken."  En waar Eigen Haard zelf de nodige kennis en ervaring aan hoopt te kunnen toevoegen. "Of het nu gaat om bewonersparticipatie, waar we prijzen mee hebben gewonnen, of om slim onderhoud van vastgoed, of om duurzame en betaalbare nieuwbouw. We hebben in de 107 jaar dat we nu bestaan veel expertise opgebouwd, waar we onze partners in dit netwerk graag van willen laten mee profiteren."

Hildering rekent dan ook op een goede samenwerking. Temeer omdat de verbinding vanuit de eigen organisatie is gelegd. "Een aantal van onze onderhoudsmensen kwam op enig moment in contact met Renda, en dat leidde hier intern tot de vraag of het niet goed zou zijn voor Eigen Haard om ons bij Renda aan te sluiten. Het is met andere woorden bottom up tot stand gekomen. En dat blijkt toch vaak de beste garantie voor succes."

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren