netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

"Verduurzamen: niet omdat het moet, maar omdat we het willen"

do 26 okt 2017

Ric Leenders is manager duurzaamheid en accountmanager bij Antares. Dit maakt hem op procesmatig gebied ook de spil tussen gemeenten en de corporatie. Hij geeft namens deze Renda-partner antwoord op de Vijf vragen aan? Antares in dit geval.

Wat is Antares voor bedrijf?

Antares is een bedrijf waar vastgoed en maatschappelijke organisatie hand in hand gaan. Het blijft een zakelijke instelling, maar we willen de klant een goede, betaalbare, veilige, woning bieden. In veiligheid schuilt dan ook innovatie en duurzaamheid. Net als dat betaalbaarheid verder gaat dan de huurprijs. Je kunt het zo zeggen: Antares heeft maatschappelijke doelen en vastgoed is het middel om die doelen te bereiken.

Welke van de Renda-thema's vinden jullie het belangrijkste en waarom?

Betaalbaarheid van het wonen, communicatie en bewoners centraal, ketensamenwerking, ontwikkelingen van de woningmarkt, beleid en regelgeving en techniek en vakmanschap. Het gaat ons om een mix van deze thema’s. Ze zijn allemaal belangrijk, maar per project en locatie wisselen je prioriteiten. Bij beheer en onderhoud werken we bijvoorbeeld steeds meer met ketenpartners. Op renovatieprojecten moet dit nog meer structureel doorgevoerd worden. Van oudsher gaat het hier om aanbesteden, contractvorming en de marktprijs. Toevallig zijn we nu met een EMVI-uitvraag bezig. Het draait daarbij meer om de kwaliteit en minder om de kosten. Er is zelfs aan de voorkant nog geen architect ingeschakeld. We geven de uitgangspunten voor de renovatie , bijvoorbeeld esthetisch, verhuur technisch en een bepaald duurzaamheidsniveau, en voorzien de uitvraag desnoods van een budget. Het is mooi om te zien wat er dan uit de markt komt. De markt is vaak veel innovatiever. Op deze manier kunnen we grote stappen maken.

Hoe helpen jullie de sector vooruit?

Door samen te werken en innovatief bezig te zijn. Innovatie draait niet alleen om nieuwe dingen uitvinden. Je kunt bijvoorbeeld samenwerken en processen koppelen. Als je samen kijkt door de bril van duurzaamheid, kun je veel meer bereiken. We spelen nu met de gedachte  een energie neutrale wijk van te maken. Alleen lukt je dat nooit. Je hebt hierin niet alleen de juiste aannemer / bouwer nodig, maar je moet ook samenwerken met je partners zoals bijvoorbeeld gemeente, collega- corporatie, Waterschap en de energieleverancier.

Ik zag laatst week nog op het nieuws wat er soms gebeurt met huurders met een huurachterstand. Wij zetten deze mensen liever niet hun huis uit, maar gaan  samen met de huurder en bijvoorbeeld de Schuldhulpverlening naar een oplossing toewerken. Al deze partijen zien we steeds meer als partners.

Daarbij is Antares een van de weinige corporaties met sec een manager duurzaamheid. Dat wordt gezien. Duurzaamheid krijgt hier de aandacht die het verdient. Voor mij persoonlijk geldt dat ik transparant wil zijn. Je kunt alleen maar kennis vergaren door ook kennis door te geven. Zo ben ik begonnen met een lobby  ( bv. Aedes en andere corporaties)  om een versnelling te veroorzaken als het gaat om het plaatsen van pv-installaties op daken van huurwoningen. Corporaties bieden nu vaak zonnepanelen aan in setjes van zes of acht stuks, terwijl er veel meer dakoppervlak is. Daarbij zouden we dan de zonne-energie centraal kunnen opvangen en kunnen verspreiden over álle woningen in de buurt, ook de woningen die om de een of andere reden geen panelen op het dak kunnen krijgen. Hierbij loop ik tegen twee dingen aan:

  1. We moeten toestemming hebben van de huurder
  2. Economisch gezien mogen corporaties niet ‘handelen’ in energie

Er is een lobby nodig als we dit idee in de praktijk willen brengen. Hopelijk komt Aedes hiermee verder en  helpen we hier straks de sector mee vooruit.

Wat is jullie toekomstvisie voor de bestaande bouw? Wat moet de sector beter doen

Men moet intrinsiek gemotiveerd zijn om iets te doen aan de verduurzamingslag. Duurzaamheid moet worden opgenomen in de genen en niet op projectbasis worden doorgevoerd. We moeten elkaar doorgronden van het nut en de noodzaak: niet verduurzamen omdat het moet, maar omdat we het willen. Uiteindelijk moeten alle neuzen, niet alleen bij Antares, dezelfde kant op staan.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren