netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

The Natural Step

do 6 okt 2016

In de corporatie sector ligt op dit moment erg de nadruk op de wettelijke verplichting de energielabels te verhogen naar label B. Maar is de jacht naar labelstappen wel de goede weg om het klimaat en de bewoner te helpen? Staren we ons niet blind op een middel, terwijl we samen moeten kijken naar een gezamenlijk einddoel: het verhogen van kwaliteit en het verlagen van de belasting (op milieu en woonlasten).

Door Jetske Thielen

Duurzaamheid… we vinden het allemaal belangrijk? Maar wat is het eigenlijk? Zelfs na 10 jaar werken in de Bouw, Innovatie en duurzaamheid merk ik dat er geen eenduidige definitie is. Het lijkt wel alsof iedereen een andere taal spreekt wanneer het over dit onderwerp gaat. Hoe kunnen we gezamenlijk werken aan het realiseren van een duurzame wereld, waar alle mensen en opvolgende generaties in hun behoeften worden voorzien. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen als we niet dezelfde taal spreken? Hoe zorg je er voor dat we gezamenlijk werken naar een leefbare toekomst?

Steeds meer corporaties, gemeenten en leveranciers gebruiken daar de The Natural Step voor. Niet zozeer om te bepalen wát duurzaamheid is, maar ook het hoe. Hoe zorg je voor daadwerkelijke verandering. The Natural Step werkt, maar wat houdt het precies in?

De naam zegt het eigenlijk al: Het is niet de bedoeling om in één klap de hele dagelijkse praktijk van een organisatie om te gooien, maar om stap voor stap maatregelen te nemen in de goede richting. De 'goede richting' is het einddoel dat je samen met mensen van The Natural Step opstelt. Partijen die werken met The Natural Step geloven sterk in de kracht van samenwerken en co-innovatie. Het gaat er niet om wie het meest doet, het gaat erom dat je samen íets doet en daarmee een bijdrage levert aan een meer duurzame wereld. Het begint met ambitie. En elke stap in de goede richting is er één.

Duurzame doelen

The Natural Step biedt een gemeenschappelijke taal en gestandaardiseerde aanpak die je helpt bij het realiseren van je duurzame doelen. The Natural Step kent vier principes.

Het idee is dat, als we de samenleving inrichten binnen de kaders van deze principes, de natuur in staat zal blijven zijn ons te voorzien van alles wat we nodig hebben om te leven. Deze principes zou je ook de 'spelregels voor duurzaamheid' kunnen noemen. Hoe zorg je dat jouw organisatie de juiste stappen zet naar een volledig duurzame organisatie? Hier is ten eerste een visie nodig, maar ook volledige participatie en doorzettingsvermogen.

Het ABCD-proces

Stap 1. Voor het vaststellen van jouw visie/einddoel heeft The Natural Step het ABCD-proces ontwikkeld. Hiermee kijken we samen wat er nodig is om dit einddoel te realiseren; dit proces heet backcasting vanuit duurzaamheidsprincipes. Met andere woorden: Het heldere en ambitieus geformuleerde einddoel/visie vormt je uitgangspunt voor al je besluiten en acties.

Einddoel formuleren

Stap 2. Als de visie is geformuleerd, draait het vervolgens om bewustwording. Dit is dan ook de eerst volgende stap die we zetten wanneer we met The Natural Step aan de slag gaan. Wat is duurzaamheid nu echt, hoe werken onze ecologische en sociale systemen en wat zijn de uitdagingen waar we tegenaan lopen om daar betere keuzes in te maken? Wat betekent dat voor jouw organisatie en hoe ziet jullie rol eruit in een duurzame toekomst; de duurzame visie of strategische einddoelen.

Huidige situatie

Stap 3. Belangrijk hierbij is te weten hoe jouw organisatie het nú doet. De huidige situatie geeft inzicht in welke mate en op welke manier er nu wel en niet wordt voldaan aan de 'spelregels' voor volledige duurzaamheid. Waar valt de grootste 'winst' te halen? Wat is onze eigen voetafdruk? Wat gebeurt er om ons heen dat van invloed is op onze organisatie, ons beleid of ons product? Welke besparingen kunnen we realiseren?

Innovaties en oplossingen

Stap 4. Nu de kloof zichtbaar is geworden tussen waar we naartoe willen (visie) en waar we nu staan (huidige situatie), kunnen we innovaties en oplossingen bedenken die ons stapsgewijs dichter bij een duurzame organisatie (of product) gaan brengen. Welke behoefte bevredigen we daarmee en welke processen in onze organisatie moeten we inrichten of veranderen om onze visie te realiseren?

Planning en uitvoering

Stap 5. De laatste stap is de planning. Wat gaan we wanneer doen en wie en wat hebben we daarvoor nodig. Hierbij is het van groot belang dat de ene stap de volgende mogelijk maakt, en uiteraard dat de stap geen negatief effect heeft op een ander onderdeel van het duurzaamheidspectrum. We maken hiervoor samen een plan zodat je snel aan de slag kunt.

Renda-partners en The Natural Step

Op 8 november is het Rendakaffee bij Accolade in Heerenveen. Deze corporatie werkt, net als bijvoorbeeld Renda-partners Woonbedrijf en Area, met The Natural Step. Kom naar het noorden en bekijk het hoofdkantoor van Accolade dat helemaal via deze visie is ingericht.

Zo is het oude hout van gesloopte woningen uit hun bezit hergebruikt in het nieuwe gebouw. Het dakbeschot, gevel- en vloerhout is een tweede leven in geblazen in de vorm van balies, wanden en tafels. Dit lees je ook terug in het welkomstinterview met Rein Swart, directeur-bestuurder Algemene Zaken bij Accolade.


Meer weten hoe The Natural Step jou kan helpen gezamenlijk een duurzame taal te creëren, neem dan contact op met Jetske Thielen, associate The Natural Step: jetske.thielen@thenaturalstep.nl, 06-39093623.

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Kom je ook naar de Dag van de Bewoner?

Dompel je op 14 november  onder in de wereld van bewonerscommunicatie aan de hand van inspirerende voorbeeldcases en discussies met medevakgenoten.

Bekijk het programma

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren