Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Columns

Standaardiseer de aanpak van bewonerscommunicatie

Kijkend naar de trajecten waar wij bij betrokken zijn, valt één ding op: ze zijn nagenoeg allemaal georganiseerd als projecten. Niet zo gek, want projectmatig werken is een populaire manier in de bouwbranche om renovaties of groot onderhoud te organiseren en de voordelen van deze werkwijze zijn groot. Zo heeft ieder project een duidelijk resultaat waar naartoe wordt gewerkt, vooraf is duidelijk wat gaat gebeuren en de planning en het budget zijn grotendeels vast. Verder zijn ook de spelregels voor de onderlinge samenwerking, wijzigingen, risico's en problemen duidelijk.

Toch heeft projectmatig werken ook een aantal grote nadelen. Zo biedt het werken in projecten weinig continuïteit, is er over het algemeen sprake van een gelegenheidssamenwerking van de betrokken partijen en wordt alles aan het begin van het project opgebouwd en aan het einde weer afgebroken. Dit tijdelijke, vluchtige karakter van projecten leidt in de praktijk tot problemen. Kennis die wordt opgebouwd in projecten gaat weer verloren en het wiel lijkt telkens opnieuw te moeten worden uitgevonden. En dit merken wij als Over mijn huis heel sterk.

Het wiel opnieuw uitvinden

Als leverancier van een online platform voor bewonerscommunicatie streven wij ernaar om bewoners zo goed mogelijk te informeren op een gestandaardiseerde manier. Dit betekent dat we met ons platform een vaste wijze van communiceren mogelijk maken, zodat je altijd met dezelfde middelen op dezelfde manier met bewoners contact onderhoudt. Klinkt goed toch? Toch zien wij in veel projecten dat dit niet helemaal goed gaat. Wij lopen er namelijk tegenaan dat corporaties en bouwers bij ieder project opnieuw het gehele bewonerscommunicatie traject gaan uitstippelen en hun communicatieplan telkens opnieuw gaan bepalen.

De gevolgen

Dit is natuurlijk zonde, en naar onze overtuiging ontstaat dit juist door het project-gebaseerd werken. Met name de wisselende samenstellingen waarin wordt gewerkt en de overtuiging dat ieder project anders is en elke doelgroep anders benaderd moet worden, zijn onderliggende factoren die hierin een sterke rol spelen. Met grote gevolgen: de aanlooptrajecten duren vaak langer dan noodzakelijk, bewoners worden in het beginstadium van projecten nog nauwelijks geïnformeerd en er ontstaat enorme communicatie-stress zodra de uitvoering daadwerkelijk begint.

Standaardiseer en leer

Dit kan anders. Een standaard communicatieplan, dat voor ieder denkbaar project werkbaar en toepasbaar is, kan bijvoorbeeld enorm helpen. Als je je bedenkt dat het maken en afstemmen van maatwerk communicatieplannen gigantisch veel tijd kost en de kwaliteit van de bewonerscommunicatie tegelijkertijd voor 80% bepaalt hoe tevreden de bewoners zijn over de renovatie, dan lijkt het de moeite waard om op basis van de learnings uit voorgaande projecten te komen tot een gestandaardiseerde aanpak voor de bewonerscommunicatie in projecten.

Wees dus slim en voorkom waste. Kijk bij de start van ieder nieuw project wat er kan worden geleerd en ‘geleend’ uit vorige projecten en standaardiseer de bewonerscommunicatie aanpak over de projecten heen.

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren