Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Schone energie via een slimme batterij

19 januari 2021

Rolf Bastiaanssen is oprichter en directeur bij Starke Energy. Aan de hand van het welkomstinterview stelt hij Starke Energy graag voor aan het Renda netwerk.

1. Wat is Starke Energy voor bedrijf?

Starke Energy is een start-up die een bijdrage wil leveren aan de energietransitie. Dat doen we door een oerbekend product – een batterij – te combineren met de nieuwste software. Deze zogeheten ‘slimme’ batterij slaat schone energie, verkregen uit zonnepanelen, op en levert deze terug wanneer het nodig is. Als er een overschot aan energie is, kan deze worden verhandeld tegen de beste prijs op de energiemarkt. We leveren deze slimme batterijen onder andere aan (woon)gebouwen, kantoren en sportaccommodaties.

Onze software is gebaseerd op Artificial Intelligence (AI) en herkent zelf waar elektriciteit het beste ingezet kan worden. Daarnaast monitoren we continu de ´gezondheid´ van een batterij. Batterijen hebben een gelimiteerde gebruiksduur die afhangt van de intensiteit van gebruik, maar ook van omgevingsfactoren zoals de temperatuur. Slim management levert tot wel 20% extra levensduur op.

Starke Energy denkt ook verder. Door digitaal gekoppeld te zijn aan energiemarkten, bieden we een bufferfunctie voor de opslag van duurzame energie uit windparken of grote zonnevelden. Wanneer er op nationaal niveau overproductie is, slaan we die energie op voor later gebruik. Het voorkomt dat we bijvoorbeeld ’s avonds energie kopen die opgewekt is uit gascentrales, wat enorm veel CO2-uitstoot betekent. Onze slimme batterij draagt bij aan de CO2-reductie en maakt de energietransitie op lokaal niveau mogelijk én betaalbaar. Driedubbel duurzaam dus.

2. Welke Renda thema's vinden jullie het belangrijkst en waarom?

Betaalbaarheid. En een goede tweede: energietransitie in de wijk. De energietransitie is nodig om een gezonde planeet achter te laten voor de volgende generaties. Maar het levert ook vaak het gevoel op dat we nu de lasten dragen door de vele noodzakelijke investeringen. Dat is helemaal niet nodig. Een slimmere verbinding tussen energieverbruik in gebouwen en elektriciteitsmarkten levert zelfs een positieve business case op. Dat maakt investeringen in duurzame opwekking van energie een stuk eenvoudiger. Want eigenaars of huurders kunnen direct besparen of zelfs verdienen aan duurzaamheid.

Ons concept ‘Storage as a service’ betekent dat klanten geen duizenden euro’s hoeven te investeren. Het batterijsysteem wordt gefinancierd door - en blijft eigendom van - Starke Energy. Dat levert voordelen op. Woningcorporaties kunnen bijvoorbeeld de servicekosten van huurders verlagen. Dat is een heel ander verhaal bij een investering die zich pas na 10 jaar terugverdient. Gewoon een direct resultaat waar iedereen voordeel bij heeft. En indien er een positief financieel resultaat is door de opbrengsten van de opgewekte energie, dan delen we dat met onze klant.

De relatie met de wijk is heel belangrijk. We zien dat thuiswerken en de energietransitie (denk aan: installatie van elektrische kookplaten) leiden tot een veel hogere vraag naar elektriciteit. In veel gebouwen wordt het piekverbruik 2 of soms zelf 3 keer hoger. Zo veel zelfs, dat netbeheerders de vraag op lokaal niveau niet aankunnen. Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s wordt daarom vaak beperkt. Dat kan opgelost worden door een lokale opslag te creëren in het netwerk. Een batterij dus. Deze batterijopslag vangt de hogere piekbelasting op, en zorgt er bovendien voor dat de bestaande netwerkcapaciteit optimaal wordt gebruik. Woningcorporaties kunnen zo bijdragen aan de praktische vraagstukken waar netbeheerders en gemeenten voor komen te staan.

Met elkaar kan je in een wijk een energiefabriek realiseren.

3. Hoe helpen jullie de sector vooruit?

Woningcorporaties hebben een enorme uitdaging. Er moeten veel nieuwe woningen gebouwd worden en honderdduizenden woningen moeten duurzamer gemaakt worden. De sector heeft behoefte aan concrete oplossingen die op een tastbare manier bijdragen aan duurzaamheid, op die schaal, zonder extra werk op te leveren. Onze batterijsystemen kunnen in een dag geïnstalleerd worden. Zonder dat het plannen voor nieuwbouw of renovatie vertraagt of extra kosten oplevert.

Onze samenwerking met woningcorporatie Parteon laat zien dat het kan om op lokaal niveau een volgende stap in de energietransitie te realiseren. Op het kantoorgebouw van Parteon in Wormerveer wordt begin 2021 een ‘slimme’ batterij geplaatst, met schone stroom afkomstig uit 188 zonnepanelen. De batterij heeft een capaciteit van 150kWh en wordt onder meer gebruikt voor de lift, apparatuur en de verlichting van het kantoor. Het project is ook bedoeld om te leren van deze innovatieve vorm van energievoorziening. Parteon en Starke Energy gebruiken de ervaringen om het project op termijn mogelijk op te schalen naar huurwoningen. Eén van de voorwaarden is dat de toepassing niet ten koste gaat van de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen. Dat is onze concrete bijdrage voor een sector die wil verduurzamen.

4. Wat is jullie toekomstvisie voor de bestaande bouw? Wat moet de sector beter doen?

We werken door heel Europa. Nederland mag echt enorm blij zijn met haar woningcorporaties. Zij staan dicht bij mensen, geven toegang tot betaalbare woningen, en leren snel bij te dragen aan de energietransitie. Dat is uniek.

Wat ons heeft verrast is het gevoel van trots dat we terug horen wanneer we praten met onze klanten en hun huurders. Elk gebouw en elke wijk kan een duurzame ´virtual power plant´ worden. Met elkaar kan je in een wijk een energiefabriek realiseren die een paar MegaWatt aan duurzame energie levert. Dat doe je met elkaar: de corporaties, de huurders, de gemeente en de netbeheerders. Het is echt fantastisch om te zien hoe dat energie geeft aan duurzaamheidprojecten. Wij zijn er erg trots op dat we dat mogelijk kunnen maken.

Ik denk dat woningcorporaties echt op de goede weg zijn om hun enorme slagkracht in te zetten om duurzame wijken te realiseren waar woonlasten van huurder zo laag mogelijk zijn. De komende jaren zullen we dat nog vaker zien.

5. Wat wil je zelf nog kwijt?

#TakeCharge. Wanneer je woningen en gebouwen koppelt aan de energiemarkt, ontstaan er hele nieuwe mogelijkheden. Kijk op onze website voor meer informatie over onze slimme batterij. En een (online) gesprek over de toepassingen van onze batterij is snel gemaakt. Neem daarvoor contact met op met ons Nederlandse team: Peter Hoogeweg (p.hoogeweg@starke.energy) en Jaap van Leeuwen (j.vanleeuwen@starke.energy).

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren