Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Columns

Samen verder met de Routekaart?

Aedes heeft in 2017 de Routekaart CO2-neutraal 2050 ontwikkeld. Hiermee kunnen de corporaties scenario's kiezen om hun bezit te verduurzamen. Meer dan 250 corporaties hebben dit instrument gebruikt. Goed nieuws voor verduurzaming, maar ook goed nieuws voor regionale samenwerking. De routekaart is een kans om samen stappen te zetten. Welke stappen zijn hiervoor nodig?

De Routekaart CO2-neutraal 2050 helpt woningcorporaties op strategisch niveau hun duurzaamheidsopgave uit te zetten. Op complex/woningniveau kunnen corporaties kiezen uit vier scenario’s: A, maximaal isoleren binnen de schil, B, maximaal isoleren plus zonnepanelen, C, maximaal isoleren buiten de schil (BENG 1) en D, NOM (Nul-Op-de-Meter). Daarbij houden corporaties natuurlijk rekening met de exploitatieduur van hun woningen en met bijvoorbeeld externe warmtebronnen, zoals warmtenetten. De routekaart laat ook zien wat de financiële consequenties van deze keuzes zijn. Uiteraard op basis van de huidige inzichten en kosten.

Door het invullen van de routekaart krijgt de corporatie een overzicht van de mix van maatregelen die in de lokale situatie nodig is om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben plus inzicht in het daarvoor benodigde budget. De corporatie krijgt ook een beeld van de hoeveelheid CO2-uitstoot die de corporatie door deze mix aan maatregelen aan haar woningen bespaart én van het restant CO2 dat woningen uitstoten. Deze inzichten zijn ook goed te gebruiken bij het maken van prestatieafspraken met gemeenten en huurders en met andere lokale stakeholders.

De ingevulde routekaarten zijn naar Aedes gestuurd en verwerkt tot een landelijke dataset. Aedes gebruikt deze gegevens alleen voor een sectorbreed beeld. Als corporaties dat willen, kunnen zij uitgesplitste gegevens naar bijvoorbeeld wijk, gemeente of regio krijgen.

Van Routekaart naar regionale samenwerking

Op landelijk niveau laten de ingevulde routekaarten zien hoe de duurzaamheidsaanpak van corporaties er de komende dertig jaar in grote lijnen uitziet. Daaruit blijkt een enorme vraagpotentie voor de (bouw)markt. Ook de verduurzamingsopgave in de regio komt door de keuzes voor de scenario’s duidelijker in beeld: waar ligt deze opgave, hoe ziet de vraag van corporaties er in grote lijnen uit en welke stakeholders moeten erbij betrokken worden? Dit beeld wordt nog concreter als corporaties in de regio hun routekaarten naast elkaar leggen en op zoek gaan naar de overeenkomsten en de gegevens met extra data verfijnen. In Brabant is men hier al mee begonnen.

Aan de slag in Brabant

In West-Brabant zijn corporaties en bouwbedrijven, met ondersteuning van Bouwend Nederland en Aedes, op eigen initiatief gestart met het vertalen van de routekaart-scenario’s naar concrete verduurzamingsproposities. Met als inzet: betaalbare en nog duurzamere sociale huisvesting. Dus niet ieder voor zich, maar onderzoeken hoe door kennisdeling en samenwerking de opgaves nog realistischer en goedkoper gerealiseerd kunnen worden. In co-creatie tussen corporatiemedewerkers en medewerkers van bouwbedrijven wordt hier de komende 3 maanden gewerkt aan concrete verduurzamingproposities.

Dit zijn daarbij de processtappen:

 • Focus
  Maak vanuit de routekaartdata een gezamenlijke analyse en breng focus aan (bijvoorbeeld grondgebonden of gestapelde woningbouw) zodat een duidelijke (regio) opgave en gedeelde ambitie ontstaat.
 • Articuleer de vraag
  Organiseer een aantal werksessies met bijvoorbeeld managers vastgoed en experts van (bouw)bedrijven (of andere leveranciers). Stel daarmee in dialoog de opgave & vraag van de corporaties vast. Door elkaar te bevragen ontstaan een gearticuleerde vraag aan de markt en beter wederzijds begrip over de opgave. Dit is belangrijk voor een goede samenwerking.
 • Bundelen
  Bieden de gearticuleerde vragen van betrokken corporaties mogelijkheden om te bundelen? Stel met de betrokken (bouw)bedrijven vast welke vragen in combinatie door de markt te beantwoorden zijn en welke vragen maatwerk nodig hebben. Maak hierin bewuste keuzes.
 • Besluiten
  Organiseer besluitvorming binnen de betrokken corporaties en maak een bewuste keuze tussen een individuele aanpak of een collectieve aanpak.

Deze regionale aanpak kunnen andere regio’s eenvoudig adopteren. Het enige dat je nodig hebt, is een goede analyse van de ingevulde routekaarten, de wil om samen te werken en focus op een bepaalde opgave. Dus:.. samen verder met de routekaart?

Maarten Georgius, adviseur opdrachtgeverschap Aedes.
Jeroen Pepers, algemeen directeur Aedes. 

Reacties

bekijk ook
Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren