Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Columns

RGS: slechts een hype of voortaan de nieuwe werkwijze?

De noodzaak woningen te verduurzamen, is een welbekend belangrijk punt op de agenda bij corporaties. Een van de belangrijkste afspraken is dat de woningcorporaties ervoor dienen te zorgen dat bij alle woningen in 2020 gemiddeld energielabel B is gerealiseerd. Om dit label te behalen, worden maatregelen getroffen.

Ondertussen legt de nieuwsgeving in de bouw steeds meer de nadruk op Resultaatgericht Samenwerken (RGS). RGS is een vernieuwende manier van samenwerken bij vastgoedonderhoud. Geen platte aanbesteding waarbij uiteindelijk de prijs leading is, maar een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en partners van de initiatief- tot en met de beheerfase.

Van begin af aan wordt meegedacht over de slimste en duurzaamste onderhoudsaanpak op basis van de economische levensduur van het te onderhouden vastgoed. Opdrachtgever, opdrachtnemer en partners brengen gezamenlijk de scenario’s in kaart. Hierdoor wordt de deskundigheid van de betrokken partijen optimaal ingezet, en ook het meedenkend vermogen wordt optimaal benut. Door de partijen te verbinden die volgens RGS aan de slag willen gaan, ontstaat een betrouwbaar, gestroomlijnd, flexibel en transparant team die een samenwerking voor de lange termijn wil aangaan.

Het resultaat van deze manier van samenwerken? Een zo effectief en efficiënt mogelijk onderhoud waarbij de juiste balans wordt gevonden. Deze balans bestaat uit diverse factoren, waaronder de verbeterde kwaliteit en uitstraling, de kortere doorlooptijd, een langere levensduur, een flinke daling van 20 tot 30 procent in de onderhoudskosten, een hogere klant- en bewonerstevredenheid, en tot slot aanzienlijke besparingen op de lange termijn. De balans wordt gewaarborgd door prestatiegaranties die het team kan bieden op korte én lange termijn.

Efficiënter, duurzamer en kostenbesparend te werk gaan, dat willen we toch allemaal? RGS geeft zekerheid en maakt de te nemen keuzes zichtbaar. En door te kiezen voor RGS, kiezen we voor een slim alternatief ten opzichte van de traditionele methoden van onderhoud en renoveren. RGS is wat ons betreft dan ook voortaan dé nieuwe werkwijze, én de juiste wijze om woningen te verduurzamen!

Reacties

Leo Lussenburg - Regieweb 30 augustus 2017 14:06

Samenwerken vanuit individuele kracht brengt betere resultaten met zich mee. Belangrijk daarbij is dat er sprake moet zijn van samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Vanuit de gelijkwaardigheid groeit de veiligheid en onderling vertrouwen en dan worden kansen en bedreigingen voor de samenwerking of het gezamenlijke resultaat tijdig kenbaar gemaakt. Hierdoor kan er gezamenlijk naar een goede oplossing gezocht worden. Vanuit een dergelijke samenwerking (al dan niet met RGS) komen projecten voort met een beter en goedkoper resultaat in een leuke werksfeer. Dan is het wat mij betreft de nieuwe werkwijze waarmee we op korte en lange termijn goede resultaten kunnen behalen voor People, Planet en Profit.

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren