netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Renoveren naar Nul-op-de-Meter met duurzame warmte

ma 11 maa 2019

Woningcorporatie Portaal en Bébouw Midreth, onderdeel van Koninklijke VolkerWessels, verwachten in mei van dit jaar te starten met het renoveren van 226 sociale huurwoningen aan de Agaatlaan in Leiden naar nul-op de-meter met duurzame warmte. In Nederland is dit de eerste hoogbouwflat waar wordt gekozen voor deze duurzame oplossing.

Het flatgebouw uit de jaren ‘70 gaat zelf energie opwekken. De woningen behouden hun aansluiting op het warmtenet en krijgen CO2-vrije warmte van energieleverancier Nuon, die gebruik maakt van de restwarmte uit de industrie. 

Warme jas

De woningen krijgen als het ware een warme jas aangetrokken. Tegen de bestaande gevels van het flatgebouw komen nieuwe isolerende gevels en op het geïsoleerde dak worden zonnepanelen geplaatst. Ook neemt Portaal in de woningen isolerende maatregelen en vervangt alle gevelkozijnen. Iedere woning krijgt eigen zonnepanelen, die over een jaar gezien net zoveel elektriciteit opwekken als een gemiddeld huishouden per jaar verbruikt. Door deze maatregelen en het gebruik van zuinige installaties voldoen de woningen na de renovatie aan de eisen van nul-op-de-meter. Het energielabel maakt een grote sprong naar minimaal A+. De maandelijkse woonlasten (huur- en energiekosten) blijven voor de huurders, bij een gemiddeld energieverbruik, gelijk.

Manager Volkshuisvesting Jet Bicker Caarten van Portaal in Leiden:  “Met deze duurzame renovatie zorgen we voor goed geïsoleerde woningen en flatgebouw waardoor de woonlasten voor onze huurders stabiel blijven. Daarbij komt dat, door goed te isoleren, we de CO2 uitstoot verminderen. Dat past ook bij onze duurzaamheidsambitie. Vanaf 2050 moeten alle woningen CO2 neutraal zijn.”

In de meeste woningen worden de badkamer en het toilet gemoderniseerd. Ook krijgen de bewoners een nieuwe keuken en worden alle deuren en ramen voorzien van inbraak werend hang- en sluitwerk. Naast de woningen pakt Portaal ook de entrees, bergingen en galerijen aan. Dit verbetert de uitstraling en veiligheid van het flatgebouw. Zo wordt bijvoorbeeld de achterzijde van het gebouw opengesteld naar de omgeving door de twee entrees te verbreden.

Wensen van bewoners

Maar liefst 96% van de bewoners stemden in met het renovatieplan van Portaal. De bewoners vroegen in de gesprekken met de woningcorporatie en de aannemer aandacht voor vocht, tocht en (inbraak)veiligheid. Deze punten zijn meegenomen in het renovatieplan, dat de bewoners straks een comfortabele en energiezuinige woning geeft. De bewonerscommissie en HBV Leiden zijn nauw betrokken bij het renovatieplan.

De renovatie neemt circa anderhalf tot twee jaar in beslag. Het duurt nog wel even voordat de bewoners echt kunnen genieten van hun gerenoveerde woning. Portaal voert de renovatie in bewoonde staat uit. “Wij realiseren ons dat dit niet mee valt voor de bewoners en treffen zoveel mogelijk maatregelen om het tijdens de werkzaamheden dragelijk te houden. Het is belangrijk dat we tijdens de uitvoering met elkaar in gesprek blijven. Bewoners kunnen altijd terecht bij de bewonersbegeleider van Portaal voor klachten en vragen, zij is het centrale aanspreekpunt”, aldus Jet Bicker Caarten.

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren